Sve o osiguranju

logo-png

Društva za upravljanje DPF smanjiće naknadu za usluge, a privatne penzije moći će da prodaju i osiguravajuće kuće

Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom smanjiće naknadu za usluge od početka sledeće godine, a članstvo u dobrovoljnim penzijskim fondovima ubuduće će moći da prodaju i osiguravajuća društva.

Narodna banke Srbije donela je u avgustu tri odluke: Odluku o učešću neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u procenjenoj vrednosti bruto domaćeg proizvoda u Republici Srbiji za 2016. godinu, kojom se utvrđuje da neto vrednost imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja tih fondova za 2016. godinu zbirno iznosi 0,78% od poslednje procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda; Odluku o izmenama Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, kojom se menjaju naknade za usluge društva za upravljanje koje će se primenjivati od 1. januara 2018. godine; Odluku o izmeni Odluke o posrednicima društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu, kojom se propisuje da posrednici mogu, pored banaka, biti i društva za osiguranje.

„Novi maksimalan iznos naknade za upravljanje određen je Odlukom Narodne banke Srbije i iznosi 1,25%. Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima određeno je da se ova naknada sa sadasnjih 2% od imovine smanji na 1,25%  kada neto imovina svih fondova dostigne 0,75% BDP-a. Drustva sama određuju njenu visinu, s tim da ona ne može biti viša od zakonom određene“, kaže za Sve o osiguranju Zoran Milivojevic, izvrsni direktor Dunav Društva za upravljanje DPF.

Ovo praktično znači da će na računima članova DPF ubuduće ostajati onoliko više novca kolika bude razlika u smanjenju naknade za usluge društva čiji smo član.

Milivojević smatra da je dobro što će ovaj proizvod moći da se prodaje i u osiguravajućim kućama, iako one imaju naizgled sličan proizvod – rentno životno osiguranje. „Svaki novi kanal prodaje dobrovoljnih penzija je dobrodošao, a s obzirom na razlike koje postoji između životnog (rentnog) osiguranja i štednje u DPF, ovi samo naizgled konkurentni proizvodi imaju različite namene i zadovoljavaju različite potrebe, pa samim tim mogu samo da doprinesu kvalitetu ponude osiguravajuće kuće“, kaže on.

 

Publikacije
Scroll to Top