Sve o osiguranju

logo-png

Društva za upravljanje DPF smanjiće naknadu za usluge, a privatne penzije moći će da prodaju i osiguravajuće kuće

Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom smanjiće naknadu za usluge od početka sledeće godine, a članstvo u dobrovoljnim penzijskim fondovima ubuduće će moći da prodaju i osiguravajuća društva.

Narodna banke Srbije donela je u avgustu tri odluke: Odluku o učešću neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u procenjenoj vrednosti bruto domaćeg proizvoda u Republici Srbiji za 2016. godinu, kojom se utvrđuje da neto vrednost imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja tih fondova za 2016. godinu zbirno iznosi 0,78% od poslednje procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda; Odluku o izmenama Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, kojom se menjaju naknade za usluge društva za upravljanje koje će se primenjivati od 1. januara 2018. godine; Odluku o izmeni Odluke o posrednicima društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu, kojom se propisuje da posrednici mogu, pored banaka, biti i društva za osiguranje.

„Novi maksimalan iznos naknade za upravljanje određen je Odlukom Narodne banke Srbije i iznosi 1,25%. Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima određeno je da se ova naknada sa sadasnjih 2% od imovine smanji na 1,25%  kada neto imovina svih fondova dostigne 0,75% BDP-a. Drustva sama određuju njenu visinu, s tim da ona ne može biti viša od zakonom određene“, kaže za Sve o osiguranju Zoran Milivojevic, izvrsni direktor Dunav Društva za upravljanje DPF.

Ovo praktično znači da će na računima članova DPF ubuduće ostajati onoliko više novca kolika bude razlika u smanjenju naknade za usluge društva čiji smo član.

Milivojević smatra da je dobro što će ovaj proizvod moći da se prodaje i u osiguravajućim kućama, iako one imaju naizgled sličan proizvod – rentno životno osiguranje. „Svaki novi kanal prodaje dobrovoljnih penzija je dobrodošao, a s obzirom na razlike koje postoji između životnog (rentnog) osiguranja i štednje u DPF, ovi samo naizgled konkurentni proizvodi imaju različite namene i zadovoljavaju različite potrebe, pa samim tim mogu samo da doprinesu kvalitetu ponude osiguravajuće kuće“, kaže on.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto