Sve o osiguranju

logo-png

Prema ukupnim rezultatima poslovanja u obe kompanije (UNIQA životno i UNIQA neživotno Osiguranje), u 2017. godini UNIQA u Srbiji potvrdila 5. mesto na tržištu

Nakon uspešnog poslovanja u 2017. godini u kojoj je zabeležen ukupan rast premije, UNIQA osiguranje nastavlja sa odličnim  rezultatima i u prvoj polovini 2018. godine gde ostvaruje  najveći nominalni rast u imovinskim i životnim osiguranjima.

Prema izveštaju Narodne banke Srbije, objavljenom 13. aprila 2018, UNIQA osiguranje je u 2017. godini sa premijom od 1,76 milijardi dinara u životnom osiguranju i tržištnim učešćem od 7,75% zauzelo 4. poziciju. Do toga je dovela strategija organskog rasta i fokus na dugoročne ugovore sa godišnjim i/ili ispod godišnjim načinom plaćanja.

Organski rast u profitabilnim segmentima kojim  se obezbeđuje stabilnost, kako za naše klijente, tako i za poslovne partnere, nastavljen je tokom 2017 godine. Ukupno na tržištu neživotnog osiguranja, sa premijom od 3,7 milijardi dinara ostvarenom u 2017. godini,  UNIQA zauzima stabilnu 6. poziciju sa 5,26% tržišnog učešća. Ako bi se izuzelo osiguranje od autoodgovornosti, koje nije u fokusu poslovanja kompanije (0,4% tržišnog učešća), UNIQA je i u 2017. godini zadržala 5. poziciju sa tržišnim učešćem od 9,19%

Prema ukupnim rezultatima poslovanja u obe kompanije (UNIQA životno i UNIQA neživotno Osiguranje), u 2017. godini, sa ukupno ostvarenom premijom  od 5,46 milijardi  dinara i tržišnim učešćem od 5,87% UNIQA osiguranje potvrdilo je čvrstu 5. poziciju na tržištu Srbije.

Ukupni rezultati poslovanja u obe kompanije – UNIQA životno i UNIQA neživotno osiguranje, na kraju 2017. godine ukazuju da se dugogodišnji trend uspešnog poslovanja nastavlja. Najveći rast ostvaren je na polju kasko osiguranja  od 24%, kao i osiguranja od nezgode od 6%.

Publikacije
Scroll to Top