Sve o osiguranju

logo-png

Predsednik i potpredsednik Upravnog odbora Saveta biroa zelene karte iz Brisela Jean Zenners i Hrvoje Pauković boravili u radnoj poseti Udruženju osiguravača Srbije

Razgovarano je o tekućim projektima Saveta biroa zelene karte i planovima za budućnost, kao i o ulozi Udruženja osiguravača Srbije u aktivnostima na nivou Sistema zelene karte. Rad Biroa zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije ocenjen je kao veoma dobar, a srpsko tržište osiguranja kao jedno od najodgovornijih i najpromptnijih kada su u pitanju obaveze srpskih osiguravajućih društava po međunarodnoj autoodgovornosti. Predsednik UO Saveta biroa zelene karte Jean Zenners posebno je istakao činjenicu da je Biro zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije jedini koji je pored država Evropskog ekonomskog prostora član tzv. Multilateralnog sporazuma (Sistem registarske oznake) i da kao takav može predstavljati model za biroe zemalja koji pretenduju na članstvo u tom renomiranom međunarodnom ugovoru.

Tokom razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja osiguravača Srbije Duškom Jovanovićem, istaknute su specifičnosti, dostignuća i problemi srpskog tržišta osiguranja, regulatornog okvira i saradnje sa nadležnim državnim institucijama. Jean Zenners је zadovoljan visokim stepenom saradnje koji je Udruženje osiguravača Srbije uspostavilo sa relevantnim institucijama i veoma dobro koordinisanim nastupima osiguravača koje Udruženje predvodi, rekavši da je saradnja države i osiguravajućih društava apsolutno neophodna i da je u pitanju višestruka i obostrana korist.

Sistem zelene karte broji 47 zemalja članica Evrope, Afrike i Azije i najveća je privatna međunarodna organizacija u Evropi. Biro zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije je član Sistema zelene karte od 1954. godine.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto