Sve o osiguranju

logo-png

Šta je i kako osigurano preko Infostana?

Kada je nedavno građanima računu za infostan priključen i iznos za osiguranje stana, iako oni to nisu tražili, uzburkali su se i oni koji su se u ovaj sistem osiguranja uključili pre više godina. Učinjena greška sada se ispravlja, ali nedoumice i poljuljano poverenje teže se otklanjaju.

Neki se pitaju, šta je meni zapravo pokriveno? Drugi, pak, da li će „novac da im propadne“, a treći – kako su uopšte i uključeni u sistem kad im ni jedan agent nije doneo polisu da je potpišu.

Osiguranje preko uplatnice Infostana kao mogućnost postoji već skoro dve decenije, i u taj sistem je uključeno više stotina hiljada građana. Vlasnici nekretnina mogu na ovaj način da osiguraju svoju nekretninu, ali i sebe i članove porodice od nezgode, a reč je o riziko osiguranju ooje važi samo donde dok se plaća – nema štedni elemenat niti bilo kakav gubitak. Primera radi, ako plaćate mesecima i ništa vam se ne desi, ne postoji „istek perioda“ posle kojeg ćete svoj novac dobiti nazad. S druge strane, ako plaćate cele godine a onda recimo u decembru ne platite ništa, ako vam se nešto dogodi u decembru – nećete dobiti osiguravajuće pokriće. Dakle, ne postoji mogućnost da vam „novac propadne“, jer on služi kao osiguravajuće pokriće samo u tekućem mesecu.

Uključivanje u ovaj sistem osiguranja ide na sledeći način: svaki vlasnik stana koji plaća komunalije, dobija i posebnu uplatnicu kao ponudu da se uključi i u osiguranje imovine ili lica. Onog trenutka kad uplati prvu uplatnicu, on postaje osiguranik i ima osiguravajuće pokriće, iako nije zvanično potpisao polisu osiguranja. Ovo treba da piše na poleđini uplatnice, a sam način je u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (čl. 903:  “Uslovima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije“). Dakle, nije neophodno sastajati se sa agentom, niti zvanično potpisivati polisu. Do problema može da dođe, kao u nedavnom slučaju, ako se ne obezbedi posebna uplatnica, odnosno ne pruži mogućnost da građanin sam odluči da li će i kada početi da plaća osiguranje.

info-stan-wiki

Šta obuhvata osiguranje preko Infostana/Informatike?

 

Građani na ovaj način mogu da osiguraju imovinu i lica, tačnije sopstvenu nekretninu na koju plaćaju Infostan, i članove porodice koji tu žive.

 

Za 3-4 dinara po kvadratnom metru stana, dobija se osiguravajuće pokriće za stan, stvari, garaže, zidne i podne obloge, stakla, instalacije, i to od požara, grada, topljenja snega, krađe i slično. Osigurane sume zavise od vrste štete, i nisu basnoslovne ali su dovoljne da obezbede „prvu pomoć“: na uplatnici bi trebalo da stoje i osigurane sume koje svaka osiguravajuća kuća nudi.

 

Primera radi, u Dunav osiguranju je visina mesečnog iznosa (premija) tri dinara po kvadratu naseljenog stana ili garaže, za šta se u slučaju požara, eksplozije, udara groma i sl. Dobija po 20.000 dinara odštete po kvadratu. Za krađu stvari isplatiće se 1.000 dinara po kvadratu, a za lom vodovodnih i kanalizacionih cevi ili grejnih instalacija – 500 dinara po kvadratu.

 

Kad je o osiguranju lica reč, primera radi u kompaniji Uniqa osiguranje za 180 dinara mesečno po članu domaćinstva osigurana suma za smrt usled bolesti za osobe do 65 godina je 44.000 dinara, a za starije od 65 – 12.000 dinara. Za smrt usled nesrećnog slučaja osigurana suma je 540.000 dinara, a za trajni stopostotni invaliditet čak milion dinara. Ugrožene kategorije stanovništva imaju i popuste na iznos premije, procentualno u skladu sa popustima koje inače imaju prilikom plaćanja Infostana.
Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto