Sve o osiguranju

logo-png

Šta je i kako osigurano preko Infostana?

Kada je nedavno građanima računu za infostan priključen i iznos za osiguranje stana, iako oni to nisu tražili, uzburkali su se i oni koji su se u ovaj sistem osiguranja uključili pre više godina. Učinjena greška sada se ispravlja, ali nedoumice i poljuljano poverenje teže se otklanjaju.

Neki se pitaju, šta je meni zapravo pokriveno? Drugi, pak, da li će „novac da im propadne“, a treći – kako su uopšte i uključeni u sistem kad im ni jedan agent nije doneo polisu da je potpišu.

Osiguranje preko uplatnice Infostana kao mogućnost postoji već skoro dve decenije, i u taj sistem je uključeno više stotina hiljada građana. Vlasnici nekretnina mogu na ovaj način da osiguraju svoju nekretninu, ali i sebe i članove porodice od nezgode, a reč je o riziko osiguranju ooje važi samo donde dok se plaća – nema štedni elemenat niti bilo kakav gubitak. Primera radi, ako plaćate mesecima i ništa vam se ne desi, ne postoji „istek perioda“ posle kojeg ćete svoj novac dobiti nazad. S druge strane, ako plaćate cele godine a onda recimo u decembru ne platite ništa, ako vam se nešto dogodi u decembru – nećete dobiti osiguravajuće pokriće. Dakle, ne postoji mogućnost da vam „novac propadne“, jer on služi kao osiguravajuće pokriće samo u tekućem mesecu.

Uključivanje u ovaj sistem osiguranja ide na sledeći način: svaki vlasnik stana koji plaća komunalije, dobija i posebnu uplatnicu kao ponudu da se uključi i u osiguranje imovine ili lica. Onog trenutka kad uplati prvu uplatnicu, on postaje osiguranik i ima osiguravajuće pokriće, iako nije zvanično potpisao polisu osiguranja. Ovo treba da piše na poleđini uplatnice, a sam način je u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (čl. 903:  “Uslovima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije“). Dakle, nije neophodno sastajati se sa agentom, niti zvanično potpisivati polisu. Do problema može da dođe, kao u nedavnom slučaju, ako se ne obezbedi posebna uplatnica, odnosno ne pruži mogućnost da građanin sam odluči da li će i kada početi da plaća osiguranje.

info-stan-wiki

Šta obuhvata osiguranje preko Infostana/Informatike?

 

Građani na ovaj način mogu da osiguraju imovinu i lica, tačnije sopstvenu nekretninu na koju plaćaju Infostan, i članove porodice koji tu žive.

 

Za 3-4 dinara po kvadratnom metru stana, dobija se osiguravajuće pokriće za stan, stvari, garaže, zidne i podne obloge, stakla, instalacije, i to od požara, grada, topljenja snega, krađe i slično. Osigurane sume zavise od vrste štete, i nisu basnoslovne ali su dovoljne da obezbede „prvu pomoć“: na uplatnici bi trebalo da stoje i osigurane sume koje svaka osiguravajuća kuća nudi.

 

Primera radi, u Dunav osiguranju je visina mesečnog iznosa (premija) tri dinara po kvadratu naseljenog stana ili garaže, za šta se u slučaju požara, eksplozije, udara groma i sl. Dobija po 20.000 dinara odštete po kvadratu. Za krađu stvari isplatiće se 1.000 dinara po kvadratu, a za lom vodovodnih i kanalizacionih cevi ili grejnih instalacija – 500 dinara po kvadratu.

 

Kad je o osiguranju lica reč, primera radi u kompaniji Uniqa osiguranje za 180 dinara mesečno po članu domaćinstva osigurana suma za smrt usled bolesti za osobe do 65 godina je 44.000 dinara, a za starije od 65 – 12.000 dinara. Za smrt usled nesrećnog slučaja osigurana suma je 540.000 dinara, a za trajni stopostotni invaliditet čak milion dinara. Ugrožene kategorije stanovništva imaju i popuste na iznos premije, procentualno u skladu sa popustima koje inače imaju prilikom plaćanja Infostana.
Publikacije
Scroll to Top