Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje od ljubavne patnje

Venčanja su sama po sebi prilično unosan biznis, počevši od prodavaca venčanica, preko frizera do organizatora ceremonije. U taj biznis uključene su i osiguravajuće kuće – gotovo svuda se može ugovoriti polisa osiguranja za venčanje, kao “štednja” koja se isplaćuje kad osiguranik stane na “ludi kamen”.

U nekim zemljama, pak, moguće je osigurati se i za slučaj da druga strana kaže “ne” na venčanju. U Americi postoje specijalizovane osiguravajuće kuće koje u takvim slučajevima pokrivaju troškove organizacije venčanja, ali i štetu nastalu zbog duševne boli onoga ko se na venčanju pojavio – odšteta pokriva i patnju zbog ljubavi, ali i zbog “blama” nastalog na samom događaju.

U Austriji je nedavno počelo da se prodaje osiguranje koje pokriva štete nastale otkazivanjem venčanja: uzrok može biti izostanak ili izgovoreno “ne” od strane jednog partnera, ali i poplavljena ili srušena lokacija na kojoj je zakazana ceremonija. Dopunski rizici su oštećenje venčanice ili mladoženjinog odela, a pokriva se i šteta ako se izgubi burma ili muzičari otkažu dolazak.

Publikacije
Scroll to Top