Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje od „letećeg crepa“: kako obezbediti pokriće za štetu na vozilu ili licima izazvanu vremenskim nepogodama

Oluje i vremenske nepogode koje nam se sve češće događaju umeju da naprave poprilične štete na građevinskim objektima, a vozila i slučajni prolaznici ugroženi su od predmeta koje nosi vetar – grana sa polomljenog drveća i „letećih crepova“. Mnogi veruju da nadoknadu štete u slučaju da im grana ošteti vozilo treba da traže od Gradskog zelenila, a ako im na glavu padne deo sa nekog krova – da je jedini lek da se dobro izviču na vlasnika objekta. Ipak, osiguravajuće kuće nude pokriće za ovakve nezgode, izazvane vremenskim neprilikama.

Kad je o vozilima reč, puno kasko osiguranje između ostalog pokriva i štete koje usled nepogode napravi bilo grana, bilo crep ili drugi predmet na našem vozilu, kažu domaći osiguravači.

U Milenijum osiguranju za 3.600 dinara godišnje, za vozila do 10 godina starosti može da se obezbedi Paket 5+ koji pokriva osiguranje lica u putničkim vozilima od posledica nesrećnog slučaja – nezgode, osiguranje putničkih vozila usled prirodnih rizika (oluja, grom, grad, poplava), osiguranje loma stakala na vozilu, pomoć na putu i dopunski rizik „zamenskog vozila“.

U Uniqa osiguranju se uz kasko polisu  dobija i polisa pomoći na putu, a može se naknadno ugovoriti i osiguranje pravne zaštite i osiguranje guma. Osiguranjem pravne zaštite Uniqa pokriva troškove zastupanja klijenta u krivičnom ili prekršajnom postupku, koji je protiv njega pokrenut zbog saobraćajne nezgode izazvane upotrebom motornog vozila. Pokriveni su i troškovi suđenja – sudske takse, troškovi veštaka, prevodioca i svedoka. Osiguranje guma koje se zaključuje isključivo uz kasko osiguranje pokriva oštećenje gume ekserima, ivičnjacima, staklom i slično.

Ako pak neki od predmeta usled vremenskih neprilika pogodi osobu, poželjno je imati polisu osiguranja od nezgode.“Svrha osiguranja od posledica nezgode je da se u trenutku nastanka nesrećnog slučaja osiguranoj osobi ili njegovoj porodici isplati osigurana suma ili njen deo. Premija osiguranja zavisi od visine osiguranih suma, trajanja osiguranja, zanimanja odnosno aktivnosti kojom se bavi osiguranik, kao i načina plaćanja. Na primeru individualnog osiguranja lica  od posledica nesrećnog slučaja, mesečna premija bi iznosila svega 200 dinara, sa pokrićima koja obuhvataju: smrt usled nezgode na sumu osiguranja na 250.000 dinara, trajni invaliditet na sumu osiguranja na 500.000 dinara, za dnevnu naknadu 100 dinara po danu usled privremene sprečenosti za rad kao posledice nesrećnog slučaja, kao i troškove lečenja na sumu osiguranja na 50.000 dinara“, kažu u Milenijum osiguranju.

U Uniqa osiguranju ukazuju i na mogućnost da se šteta naplati od vlasnika kuće sa koje je crep odleteo, ukoliko on ima polisu osiguranja opšte odgovornosti – ako se utvrdi da pritom nije održavao objekat na adekvatan način i da je šteta prouzrokovana njegovim nemarom. Što se tiče osiguranja od posledica nesrećnog slučaja, u Uniqa osiguranju koje se bavi i životnim i neživotnim osiguranjima, kažu da se to osiguranje može ugovoriti na više načina: „Ukoliko klijent ima polisu životnog osiguranja, može da izabere da jedan od pokrivenih rizika bude i osiguranje od nezgode. Takođe, uz osiguranje domaćinstva uz simboličnu doplatu mogu se osigurati članovi domaćinstva i to u slučaju da kao posledica nesrećnog slučaja nastupi trajni invaliditet, smrt usled nezgode, bolnički dan, troškovi lečenja, lom kostiju i sl.“.

Inače, polisu osiguranja od nesrećnog slučaja, tj. nezgode možemo da zaključimo samostalno, ali i preko firme u kojoj smo zaposleni, i tada smo obično „pokriveni“ polisom i na poslu i van radnog vremena, dakle non-stop.

„Prilikom ugovaranja osiguranja klijent sam može da se odluči za visinu osigurane sume, a postupak zaključenja i cena osiguranja zavisi od načina osiguranja i izabranih pokrića.

Ukoliko bi klijent želeo da maksimalna osigurana suma u slučaju povreda usled nesrećnog slučaja iznosi dve hiljade evra, na ime osiguranja, na godišnjem nivou trebalo bi da izdvoji nešto oko četiri evra“, kažu u Uniqa osiguranju.

 

 

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto