Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje mobilnih telefona u Dunav osiguranju

Kompanija Dunav svim vlasnicima novih mobilnih telefona kupljenih u mts poslovnicama omogućava osiguranje mobilnih telefona, kroz polisu koja pokriva:

  • mehanička oštećenja, uništenje uređaja i štete koje nisu pokrivene garancijom, uključujući i lom ekrana,
  • nestanak ili gubitak telefona usled provalne krađe i razbojništva,
  • oštećenja usled direktnog dejstva tečnosti ili isparenja izazvanih vodom i drugim tečnostima
  • troškove neovlašćenog korišćenja uređaja u slučaju provalne krađe i razbojništva.

Polisom osiguranja dobija se popravka telefona u ovlašćenom servisu u slučaju fizičkog oštećenja, ili novi uređaj u slučaju provalne krađe i razbojništva.

Polisa se ugovara u mts poslovnicama uz kupljeni telefon i postpejd tarifu, i važi tokom perioda otplate 24 meseca. Visina premije zavisi od cene telefona – primera radi, za telefon čija je vrednost do 19.360 dinara, mesečna premija iznosi 199,50 dinara, a za uređaj čija je cena do 38.720 dinara – visina premije je 378 dinara.

Publikacije
Scroll to Top