Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje đaka u školama

Od čega je osiguran Vaš đak?

Septembar 2015. Platili ste osiguranje od nezgode za Vašeg đaka. A da li ste se raspitali od čega ste ga osigurali, i kolike su eventualne odštete?

Na prvom roditeljskom sastanku, čitajući roditeljima spisak šta sve treba da plate, nastavnici obično usput provuku i rečenicu „…i imate osiguranje, ove godine smo odabrali tu i tu kompaniju“. To su uglavnom cifre od par stotina dinara koje gotovo svi prihvate, ali se niko ne seti da pita šta je polisom osiguranja pokriveno. Kad dođe do nezgode, a obično je to prelom nekog ekstremiteta, roditelji podižu veliku buku oko „malog iznosa“ koji dete dobije od osiguravajuće kuće.

Ako se za godinu dana plati premija osiguranja stotinak dinara, teško je očekivati da će osigurana suma za prelom ruke biti nekoliko desetina hiljada dinara, i verovali ili ne – to sve jasno piše u uslovima osiguranja koje osiguravajuća kuća daje direktoru škole. Do „zastoja u komunikaciji“ dolazi kada direktor zaduži nastavnike da informišu roditelje o mogućnosti osiguranja đaka: nastavnik ne smatra da je neophodno da roditeljima kaže šta je tačno pokriveno osiguranjem, i kolike su osigurane sume. Kad se šteta dogodi, roditelji bivaju nezadovoljni a osiguravajuće kuće ispadnu krive, iako krivice nema. Potrebno je samo na početku godine zatražiti od nastavnika tačne informacije: šta je pokriveno osiguranjem i kolike su osigurane sume. Ako vam se ne dopadne, niko vas ne primorava da premiju platite.

Ova polisa je zapravo osiguranje od posledica nesrećnog slučaja/nezgode, i pokriva nezgode koje se dese i u školi, ali i na izletu, igralištu, letovanju, i to 24 časa dnevno. Uglavnom su pokriveni pad, udar predmetom, saobraćajna nezgoda, opekotine i druge nezgode koje mogu izazvati povrede, invaliditet ili smrt osiguranika.

Premije koje uplaćujete nisu iste kod svih osiguravajućih kuća, ali od toga uglavnom zavisi i osigurana suma, kao i vrste pokrića.

Primera radi, u kompaniji Wiener Stadtische osiguranje za godišnju premiju od 100 dinara po učeniku, u slučaju loma kosti dobija se odšteta od 1.300 dinara, za invaliditet je ova suma do 130.000 dinara a za smrt usled nezgode 104.000 dinara. Pokriven je i rizik smrti usled bolesti, a osigurana suma je 78.000 dinara. Postoje i druge mogućnosti – premije od 150 dinara, 200 ili 250 dinara, pa su i osigurane sume srazmerno veće: na godišnju premiju od 250 dinara, osigurana suma za lom kosti je do 3.400 dinara.

U Dunav osiguranju premije mogu biti 150, 200, 250, 300 i 350 dinara godišnje po učeniku, a od toga zavise i osigurane sume. Na premiju od 150 dinara, u slučaju trajnog invaliditeta osigurana suma je 260.000, za smrt usled nezgode 130.000 a za smrt usled bolesti 60.000 dinara. Za premiju od 350 dinara godišnje, ovi iznosi su 600.000 dinara, 300.000 dinara i 100.000 dinara.

U pojedinim kompanijama, poput Generali osiguranja (prema informaciji na web sajtu), visina premije zavisi od broja prijavljenih učenika, jer je reč o kolektivnom osiguranju.

Kako ne biste došli u nedoumicu i osećali se loše ako se nezgoda dogodi a isplaćena šteta bude manja nego što ste očekivali, zatražite od nastavnika da Vam da uslove osiguranja, gde možete da saznate sve detalje u vezi sa osiguranje Vašeg đaka.
Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto