Sve o osiguranju

logo-png

MIlenijum osiguranje zapošljava rukovodioca Službe za IT podršku

Naziv radnog mesta: Rukovodilac Službe za IT podršku

Opis poslova koje će obavljati:

Definiše projektne i programerske zahteve zajedno sa rukovodiocima određenih timova;

Koordinira informatizaciju poslovnih procesa Društva prema Matici i spoljnim dobavljačima;

Učestvuje u pregovorima i izboru partnera za realizaciju delova sistema;

Organizuje, koordinira sve aktivnosti povezane IT sistemom Društva;

Izrađuje i implementira plan kontinuiteta (BCP) i oporavka od elementarnih nepogoda (DRP) na IT sistemima Društva;

Organizuje obuke vezane za IT sistema i BCP i DRP;

Organizuje, koordinira i kontroliše informatičkom opremom, softverskim modulima;

Kontaktira, komunicira i prati ugovore sa dobavljačima o obezbeđenju opreme, softverskih rešenja i sistemske podrške;

Koordinira preduzimanje mera za fizičku i logičku zaštitu informacija, podataka i opreme za ICT;

Vrši analizu funkcionalnosti aplikacija u vezi sa zahtevima različitih organizacionih delova Društva;

Organizuje i obezbeđuje podršku krajnjim korisnicima;

Učestvuje u projektovanju i programiranju složenih informatičkih podsitema;

Određuje rokove za izvršenje dogovorenih projekata;

Dodeljuje određene zadatke rukovodiocima i članovima pojedinih timova;

Vodi projekte i kontroliše članove projektnih timova;

Odgovara za tačnost podataka, funkcionalnost, efikasnost, sigurnost i kvalitet informacionog sistema u skladu sa zahtevima poslovnog sistema; Odgovara za rezultate članova ICT tima;

Odgovara za efikasnost i rezultate partnera u oblasti ICT;

učestvuje u radu menadžmenta kompanije i predlaže ICT rešenja za podršku poslovnim procesima;

Predlaže strategiju ICT u kompaniji; predlaže članove ICT tima i dodeljuje funkcije;

Koordinira i prati rad članova ICT tima; koordinira i kontroliše rad timova koji funkcionišu u ICT;

Planira kratkoročno (na mesečnom nivou) i dugoročno (na godišnjem nivou) rad i aktivnosti ICT tima;

Planira edukaciju i osposobljavanje članova ICT tima;

Prati statistiku zahteva sa Help deska i prema rezultatima definiše akcije za poboljšanje korišćenja Informacionog sistema;

Učestvuje u izradi i odgovoran je za sprovođenje sistema internih kontrola;

Potrebna znanja i veštine:

  • Visoka stručna sprema IT usmerenja
  • Minimum pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom u osiguranju
  • Vozačka dozvola B kategorije

Pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na: mios@milenijum-osiguranje.rs  sa naznakom “Za konkurs”.

Oglas je otvoren do popune. Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.

Publikacije
Scroll to Top