Sve o osiguranju

logo-png

Letnji popusti u Dunavu

Kompanija Dunav osiguranje će tokom letnje sezone ( od 1. juna do 30. Septembra) davati popuste prilikom ugovaranja putničkog zdravstvenog osiguranja, odnosno paketa putnog osiguranja:
– 10% na premiju putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana ili
– 15% popusta na premiju paketa putnog osiguranja ukoliko se zaključuje samo osnovno osiguravajuće pokriće (putničko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgode, i osiguranje od građanske odgovornosti), odnosno 20% popusta na premiju osiguranja u slučaju ugovaranja jednog ili oba dopunska pokrića (osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje prtljaga); ovi popusti primenjuju se za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana.
Svi koji zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju odnosno paket putnog osiguranja mogu da koriste i dodatne popuste:
– 30% popusta na premiju osiguranja pomoći na putu ukoliko je početak trajanja osiguranja u akcijskom periodu;
– zaključenje kratkoročne polise kombinovanog osiguranja domaćinstva za period trajanja godišnjeg odmora po specijalnoj ceni (paket „Letnja čuvarkuća“);
– mоgućnоst kupоvinе mеđunаrоdnе kаrtе оsigurаnjа pо cеni оd 1.800 dinаrа ukоlikо u аkciјskоm pеriоdu zаklјučе i оsigurаnjе pоmоći nа putu, pоd uslоvоm dа su u Dunavu zаklјučili оsigurаnjе оd аutооdgоvоrnоsti.

Publikacije
Scroll to Top