Sve o osiguranju

logo-png

Kreditni rejting Triglav Grupe sa A- podignut na A

Kreditni rejting Triglav Grupe sa A- podignut na A

Triglav grupa je u 2016. godini prema nerevidiranim podacima ostvarila dobit pre oporezivanja u visini od 95 miliona evra (planirana dobit bila je između 80 i 90 miliona evra), a profitabilnost kapitala iznosila je 11,4%. Poslovni rezultat veći od planiranog prvenstveno je posledica veoma uspešnog poslovanja u delatnosti osiguranja, dok su na poslovanje negativno uticale nepovoljne prilike na finansijskim tržištima. Uspešno poslovanje u osnovnoj delatnosti odražava i kombinovani koeficijent Grupe u visini od 92,9% (planirana vrednost oko 95 %). Grupa je prema nerevidiranim podacima fakturisala 936 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja (u odnosu na plan od oko 900 miliona evra), a rast premije je realizovan na svim tržištima. Čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja Triglav grupe u 2016. godini potvrdile su i agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best podizanjem rejtinga za Triglav grupu sa »A-« na »A«. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu.
Triglav grupa je u Sloveniji fakturisala 2% višu premiju nego 2015. godine što je iznad rasta slovenačkog tržišta osiguranja gde je rast iznosio 1,5%. Na slovenačkom tržištu su sva tri osiguravajuća društva u Grupi ostvarila porast premije i to matično društvo od 1%, Triglav – Zdravstvena zavarovalnica od 6%, a Skupna pokojninska družba od 3%. Na tržištima izvan Slovenije prosečni rast premije Triglav grupe je iznosio 2% odnosno 9% ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog osiguranja. Najviši rast premije ostvaren je u Srbiji (22%), dok je u Hrvatskoj iznosio 8%, u Makedoniji i Crnoj Gori 2%, a u Bosni i Hercegovini 8%. U skladu sa strateškim usmerenjem, udeo fakturisane bruto premije osiguranja i saosiguranja se nešto povećao na tržištima izvan Slovenije i iznosio je 17,3%.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto