Sve o osiguranju

logo-png

Neobična osiguranja

Odšteta zbog vrele kafe

Stela Libek iz Albukerkija u Nju meksiku 1992. je od Mek Donaldsa dobila odštetu od 2.6 miliona dolara jer se – opekla na vrelu kafu!

Scroll to Top