Sve o osiguranju

logo-png

Imovina Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda dostigla sto miliona evra

Nakon devet godina rada, imovina Dunav Fonda dostigla je sto miliona evra (12,3 milijarde dinara), odnosno više od 41% tržišnog učešća. U 2015. ostvaren je prinos od 16,26%.

Samo u proteklih godinu dana imovina je porasla za 2,2 milijarde dinara.

„Na rast imovine je, pored uplata članova i poslodavaca, uticao prinos ostvaren od investiranja sredstava. Za svaki fond važno je da ostvaruje dugoročan i stabilan rast sredstava svojih članova. I u pogledu petogodišnjeg prinosa sa 12,48% Dunav fond je na prvom mestu u svojoj delatnosti“, rekao je Zoran Milivojević, izvršni direktor DPF-a.

Sredstva fonda se u najvećoj meri plasiraju u državne hartije od vrednosti, i to više od 70%. Oko 7% sredstava plasirano je u valutne instrumente.

Među vše od 83.000 članova, preovlađuju zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – njih 88%, dok individualnih članova ima 12%. To predstavlja blagi rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Muškaraca je 61%, a žena 39%. Prosečna uplata iznosi 4.900 dinara, dok je prosečno životno doba članova 46 godina. Prosečan iznos na njihovim računima je 143.000 dinara.

Iz fonda je isplaćeno 35.000 jednokratnih suma u vrednosti od 2,7 milijardi dinara, a redovno se isplaćuje 131 penzija. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je oko 30 milijardi dinara, koliko iznosi štednja za starost više od 190.000 građana.

 

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top