Sve o osiguranju

logo-png

Imovina Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda dostigla sto miliona evra

Nakon devet godina rada, imovina Dunav Fonda dostigla je sto miliona evra (12,3 milijarde dinara), odnosno više od 41% tržišnog učešća. U 2015. ostvaren je prinos od 16,26%.

Samo u proteklih godinu dana imovina je porasla za 2,2 milijarde dinara.

„Na rast imovine je, pored uplata članova i poslodavaca, uticao prinos ostvaren od investiranja sredstava. Za svaki fond važno je da ostvaruje dugoročan i stabilan rast sredstava svojih članova. I u pogledu petogodišnjeg prinosa sa 12,48% Dunav fond je na prvom mestu u svojoj delatnosti“, rekao je Zoran Milivojević, izvršni direktor DPF-a.

Sredstva fonda se u najvećoj meri plasiraju u državne hartije od vrednosti, i to više od 70%. Oko 7% sredstava plasirano je u valutne instrumente.

Među vše od 83.000 članova, preovlađuju zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – njih 88%, dok individualnih članova ima 12%. To predstavlja blagi rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Muškaraca je 61%, a žena 39%. Prosečna uplata iznosi 4.900 dinara, dok je prosečno životno doba članova 46 godina. Prosečan iznos na njihovim računima je 143.000 dinara.

Iz fonda je isplaćeno 35.000 jednokratnih suma u vrednosti od 2,7 milijardi dinara, a redovno se isplaćuje 131 penzija. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je oko 30 milijardi dinara, koliko iznosi štednja za starost više od 190.000 građana.

 

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto