Sve o osiguranju

logo-png

Grupa Sava Re u 2015. ostvarila 3,9% veću bruto premiju u odnosu na 2014. godinu, prema preliminarnim rezultatima.

Rast premije zabeležile su srpska i makedonska članice neživotnih osiguranja i hrvatska članica životnog osiguranja.

Rast bruto premije reosiguranja zabeležen je na stranim tržištima, prvenstveno u Južnoj Koreji, Bugarskoj i SAD.

U reosiguranju zaračunata bruto premija veća je 26,7 posto, u neživotnim osiguranjima premija je 0,2 posto manja, a u životnima 2,2 posto manja nego 2014., objavljeno je preko sistema izveštavanja Ljubljanske berze Seonet.

Manje premije u osiguravajućem segmentu posledica su pada bruto premije oba slovenačka osiguravača u sastavu grupe (Zavarovalnica Maribor i Zavarovalnica Tilia) i nekih osiguravajućih društava sa područja Zapadnog Balkana.

Pad premije životnih osiguranja posledica je povećanog broja dospeća i otkupa polisa.

U 2015. Sava Re imala je dva ključna cilja: integraciju poslovanja grupe u Sloveniji i prilagođavanje poslovanja sistemu Solvency 2. Prvi projekat u 2015. dobio je dodatnu dimenziju odlukom o spajanju četiri društva za osiguranje u sastavu Grupe. Sava Re se uspešno i na vreme prilagodila zahtevima koje postavlja Solvency 2, uspešno je preuzela penziono društvo Moja naložba i aktivno je ušla u segment penzijskog osiguranja.

U ovoj godini Sava Re planira ostvariti 487,9 miliona eura bruto premije, što predstavlja povećanje od 0,3 procenta u odnosu na 2015.

U 2016. se cilja na neto dobit od 33,4 miliona eura, što bi značilo 11,6 posto prinosa na vlasnički kapital i u skladu je s dugoročnim planovima društva.

Publikacije
Scroll to Top