Sve o osiguranju

logo-png

Prognoze za 2017 – Gorana Rašić, Generali osiguranje Srbija: Uspešni ne stoje u mestu

Bliži se kraj godine, i osiguravači realizaciju svojih planova privode kraju. Zvanični rezultati o poslovanju u 2017. godini biće dostupni sledeće godine, ali se na osnovu objavljenih šestomesečnih rezultata već može doći do nekih prognoza. Da li će se godina završiti sa velikim skokom tržišta, i da li se mogu očekivati neka iznenađenja, kakvi su svetski trendovi i koliko se oni kod nas prate? Razgovarali smo sa gospođom Goranom Rašić, CFO i Članicom IO Generali osiguranja u Srbiji. 

  • Rezultati za prvu polovinu godine koje je objavila Narodna Banka Srbije najavljuju da će 2017. godina biti godina umerenog rasta premije osiguranja na nivou od 7 do 8 odsto godišnje, što je nešto sporiji rast u odnosu na trendove u prošle dve godine. Tržište neživotnih osiguranja imalo je ovakav rast i prethodne godine i nije bilo nikakvih većih pomeranja. I dalje je na tržištu dominantno učešće obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u segmentu individualnih osiguranja, dok su imovinska osiguranja na drugom mestu po veličini, ali se većim delom odnose na osiguranja imovine pravnih lica. Najbrži rast beleže osiguranja kredita i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, ali je njihovo učešće u ukupnoj premiji i dalje vrlo nisko i nema nikakvih nagoveštaja da će se stuktura portfolija promeniti u kraćem roku.
  • Životno osiguranje i dalje raste brže od neživotnih osiguranja, više od 10 odsto na godišnjem nivou u 2017,  ali je taj rast sada prilično smanjen u odnosu na prethodne dve godine, kada je posebno brzo rasla prodaja polisa sa štednim komponentama.
  • Iako industrija osiguranja raste dvostruko brže od BDP-a, a i mnogo iznad proseka u regionu, i dalje na kraju 2017. ne očekujemo da učešće premije u BDP pređe 2 odsto što se smatra izuzetno niskim razvojem u poređenju sa Evropom i svetom.

Završen je i treći kvartal – kako će se tri kvartala odraziti na rezultate poslovanja Vaše kompanije? Da li već možete da date neke prognoze o poslovanju Generali osiguranja u Srbiji u 2017. godini?

  • Nakon završena tri kvartala u poslovanju, možemo sa velikom izvešnošću potvrditi da će Generali Osiguranje ispuniti planove za 2017, kako po pitanju volumena premije i broja novih klijenata, tako i kada je reč o profitabilnosti. Fokusirani smo na poboljšanje usluga ka klijentima što je osnov strategije Generali Grupe ali uz stalni fokus na dugoročni i profitabilni rast.

Kako tumačite činjenicu da na kraju drugog kvartala 2017. premija životnog osiguranja zauzima drugo mesto u ukupnoj premiji, odmah iza AO, a premija imovinskih osiguranja je sa drugog pala na treće mesto – u odnosu na isti period prošle godine? Da li to može da se pripiše smanjenoj zainteresovanosti građana za imovinska osiguranja, uprkos sve većim opasnostima (prvenstveno od elementarnih nepogoda)?

  • Struktura ukupne premije na tržištu osiguranja nije se promenila zbog smanjene zainteresovanosti građana za imovinska osiguranja, nego najviše zbog rasta zainteresovanosti za proizvodima životnog osiguranja u prethodnih nekoliko godina. Premija životnog osiguranja izbila je na drugo mesto još na kraju 2013. kada je zapravo počela ekspanzija rasta ove vrste osiguranja i to prvenstveno proizvoda sa štednom komponentom. Ta tražnja se drastično smanjuje sa snižavanjem tehničkih kamatnih stopa na tržištu osiguranja i upravo to nam sada predstavlja najveći izazov – kako preusmeriti zainteresovanost klijenata ka klasičnim proizvodima osiguranja života.
  • Svest prosečnog građanina o osiguranju kao i mogućnost zaštite sopstvene imovine skromnim odvajanjem sredstava za osiguranje i dalje je na izuzetno niskom nivou – nažalost, ni sve češće elementarne pa čak i katastrofalne nepogode nisu uspele da ovu situaciju promene.

Da li je i na koji način Vaša kompanija uključena u opšti trend digitalizacije?

  • Koliko smo uključeni u opšti trend digitalizacije najbolje mogu svedočiti naši zadovoljni klijenti, koji već godinu dana mogu da kupuju i da plate naše polise korišćenjem aplikacije na mobilnom telefonu, ali i da dobiju razne druge korisne informacije. Prva smo osiguravajuća kompanija na tržištu Srbije koja je ovakvu uslugu ponudila klijentima, a i na regionalnom nivou smo među prvima. Ovo je samo jedan od primera, s obzirom na to da su inovativno poslovanje i korišćenje modernih tehnologija i inače karakteristike Generali osiguranja. Uz podršku Generali Grupe ubrzano radimo na digitalizaciji svih procesa u kompaniji kako bismo što kvalitetnije i brže odgovorili zahtevima klijenata i spremno dočekali nove još modernije i zahtevnije generacije. Generali Grupa je već formirala stručne timove koji su fokusirani na mogućnosti korišćenja veštačke inteligencije i robotike u službama podrške, i sigurno ćemo i mi u Srbiji vrlo brzo poći tim putem.

Koji su to još novi trendovi u proizvodima osiguranja koje prati svetska, a koji očekuju i domaću industriju osiguranja industrija osiguranja (osiguranje od terorizma, sajber rizici isl.).

  • Svetska industrija osiguranja apsolutno mora pratiti opšte trendove, koji ne nameću samo nove proizvode nego i nove kanale komunikacije i prodaje, i potpuno pomeraju granice i očekivanja. Nažalost, i dalje i na svetskom i evropskom nivou postoje mnoga zakonska ograničenja koja ovaj razvoj usporavaju, tako da je razvoj u praksi sporiji od mogućnosti i ambicija struke.
  • Sajber rizici su vrlo aktuelni i dosta se o njima priča, ali svakako nisu jedini niti najizazovniji koji nas čekaju u Srbiji u narednim godinama. Mislim da će pre toga mnogo značajnije biti uvođenje “telematics-a” u osiguranje ili “self service” osiguranja, što bi značajno moglo unaprediti i pokrenuti razvoj osiguranja u kratkom roku. Na kraju, sve ide u pravcu digitalizacije i smanjenja troškova i operativne efikasnosti, tako da je nemoguće ostati uspešan ukoliko stojimo u mestu dok se očekivanja klijenata brzo menjaju a novi globalni konkurenti krče svoj put.

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online