Sve o osiguranju

logo-png

Globalna korporativno-komercijalna jedinica Generali grupe pruža usluge nemačkim kompanijama u Srbiji

Generali Nemačka proširuje svoju ponudu korporativnog i komercijalnog osiguranja. Generali Nemačka će kroz svoju Globalno korporativno-komercijalnu poslovnu jedinicu, za potrebe velikih i srednjih kompanija, nuditi posebno osmišljene ponude imovinskih osiguranja i usluga, pravljenih po meri klijenata. Zajedno sa Generali Osiguranjem Srbija,  jedinica GC&C će ponuditi ovu individualnu uslugu nemačkim kompanijama i njihovim predstavništvima u Srbiji.

Dragan Filipović, CEO kompanije Generali Srbija: „ Zahvaljujući GC&C jedinici, nemačkim kompanijama sada možemo da ponudimo odgovarajuće pakete imovinskih osiguranja, koje odgovaraju njihovom obimu poslovanja. Zajedno sa izvarednom uslugom koju pružaju ostale poslovne jedinice Generali grupe, izgradićemo holistički i jedinstven pristup za nemačke korporativne klijente u našoj zemlji”.

U Srbiji, Generali Srbija i Generali Globalna korporativno-komercijalna jedinica upotpuniće ponudu i proširiti poslovanje na nemačka velika i srednja preduzeća i njihove oblasti poslovanja.

Mario Carini, Šef Generali Globalne korporativno-komercijalne jedinice u regionu CIE, je rekao: „Pokretanje GC&C jedinice u Nemačkoj posebno je važno  za Srbiju i ceo region Centralne i Istočne Evrope, imajući u vidu veliku i vidljivu prisutnost nemačkih kompanija i investicija na tržištu. Timovi GC&C u region Centralne i  Istočne Evrope blisko će sarađivati sa jedinicom GC&C Nemačka kako bi razvili i finalizovali korisne i konkurentne ponude za ovaj segment tržišta”

Generali Globalna korporativno-komercijalna jedinica radi na globalnom nivou, koristeći integrisani pristup poslovanja. Danas više od 1.000 profesionalaca radi u devet kancelarija širom sveta, i ima stručnjake u Beogradu i svim zemljama CIE regiona. GC&C služi klijente i brokere u više od 100 zemalja.

 

Publikacije
Scroll to Top