Sve o osiguranju

logo-png

Generali dobrovoljni penzijski fond: 10 godina uspešnog poslovanja

Za deset godina poslovanja u Srbiji, imovina Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima dostigla je 9,3 milijarde dinara, ostvareno je tržišno učešće od 29 odsto, a broj članova popeo se na 53.000.

Generali je „pionir“ u oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji – ovo društvo za upravljanje osnovano je 2006, i danas upravlja sa dva fonda, Generali Basic i Generali Index.

Prema rečima Dragana Filipovića, predsednika IO Generali osiguranja Srbija, prosečan ostvareni prinos tokom tih deset godina bio je gotovo 10 odsto, a u 2015. godini ostvaren je prinos od čak 19,05 odsto što je najveći prinos na nivou industrije.

Fond Generali Basic je na kraju oktobra 2016. ostvario prinos od 9,11%, takođe najviši u industriji.

Dobrovoljni penzijski fond Generali Index, koji ulaže isključivo u evro indeksiranu aktivu, u poslednje 3 godine ostvario je prosečan godišnji prinos od 5,87%, a samo prošle godine 7,68%. Zaključno sa oktobrom ove godine, fond je za svoje članove ostvario prinos od 5,67%.

„Trenutna situacija na tržištu je stabilna, a imovina fondova je u konstantnom porastu. Ova vrsta štednje je potreba, a ne luksuz, posebno imajući u vidu situaciju sa javnim penzionim sistemom. Upravo zato smatramo da ima prostora za dalji razvoj industrije”, kaže Nataša Marjanović, član Izvršnog Odbora Generali Osiguranja. „Član Generali dobrovoljnog penzijskog fonda koji od 2006. godine uplaćuje maksimalni neoporezivi iznos i kojem poslodavac uplaćuje isti iznos, danas na svom ličnom računu ima 1,7 miliona dinara, tj. gotovo 14.000 evra. Uz stabilan kurs i nisku inflaciju, naši članovi imaju i visoke realne ostvarene prinose,” kaže Nataša Marjanović.

Dobrovoljni penzijski fondovi Generali Basic i Generali Index imaju jasno diferencirane investicione politike i različite mehanizme borbe protiv inflacije i depresijacije dinara. U dobrovoljnom penzijskom fondu Generali Index štedi se isključivo u evro indeksiranoj aktivi, dok se u fondu Generali Basic kombinuje ulaganje u evro indeksiranu aktivu sa ulaganjem u kvalitetne dinarski denominovane instrumente.

Govoreći o planovima kompanije, Nataša Marjanović je istakla: „Planovi kompanije podrazumevaju nastavak ostvarivanjaznačajnih pozitivnih prinosa za članove fondova, kao i održavanje nivoa uplata  klijenata, s obzirom na to da opšte mereštednje utiču na poslovanje čitave industrije. S druge strane, očekujemo nastavak reformi državnog penzionog sistema.Produžetak radnog veka, trajne kazne za prevremeni odlazak u penziju i smanjenje grejs perioda za penzije biće dodatnipodsticaj za mnoge građane i poslodavce da počnu da razmišljaju o uplaćivanju doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove.”

Poslovanje dobrovoljnih penzijskih fondova strogo reguliše i kontroliše Narodna banka Srbije. Kroz striktna ograničenja u šta i koliko maksimalno društvo za upravljanje penzijskim fondom sme da ulaže zagarantovana je sigurnost ulaganja. 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto