Sve o osiguranju

logo-png

Dunav gotovo 100 odsto ažuran u isplati šteta putnog zdravstvenog osiguranja

Ažurnost u rešavanju šteta u oblasti putnog zdravstvenog osiguranja u prvih jedanaest meseci 2015. dostigla je čak 99,88 odsto. U istom periodu Kompaniji je prijavljeno 6.867 šteta, što je za 745 šteta više nego u celoj 2014. godini.

Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do kraja novembra prošle godine iznosila više od 310 miliona dinara, dok je u čitavoj 2014. godini ukupna premija dostigla sumu od oko 303 miliona dinara.

Do 30. novembra 2015. godine, putno osiguranje sa asistencijom dostiglo je iznos viši od 900 hiljada dinara, što je više od rezultata iz 2014. godine.

Osiguranje pomoći na putu na kraju 2014. inkasiralo je oko 2.7 miliona dinara, dok je za prvih jedanaest meseci lane iznos premije bio  3.6 miliona dinara.

Posebni uslovi prodaje paketa putnog i putničkog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav“ važiće do 29. februara ove godine. U zavisnosti od obima pokrića, osiguranici koji zaključe ugovor o paketu putnog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana stiču pravo na popust od 15 odsto na premiju osiguranja ukoliko se zaključi samo osnovno osiguravajuće pokriće. Popust od 20 odsto na osiguravajuću premiju nastupa ako se uz osnovno pokriće ugovori jedno ili oba dopunska pokrića, i to za rizik od otkaza putovanja i za osiguranje prtljaga.

Osiguranicima koji zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana odobrava se popust od 10 odsto. Pored ovoga, klijentima su odobrene i dodatne pogodnosti, i to popust na cenu međunarodne karte osiguranja, koja iznosi 1.800 dinara, kao i 30 odsto popusta na premiju osiguranja pomoći na putu.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto