Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje zaključilo više od sto hiljada polisa putnih osiguranja u prvom polugodištu 2016

U prvih šest meseci ove godine Dunav osiguranje je premašilo brojku od 103.000 zaključenih polisa putničkog zdravstvenog osiguranja.

Visina premije za dobrovoljno putničko zdravstveno osiguranje u periodu januar–jun ove godine iznosi oko 150 miliona dinara, dok je u istom periodu lane premija dostigla sumu od oko 128 miliona dinara, što predstavlja rast od 16 odsto. U istom periodu premija putnog osiguranja sa asistencijom ima trend rasta i dostigla je iznos viši od 1,1 milion dinara ili 76,51 procenat više od rezultata ostvarenog u prvom polugodištu lane.

Osiguranje pomoći na putu na kraju prvog polugodišta 2016. inkasiralo je oko 3,5 miliona dinara, dok je za prvih šest meseci prošle godine iznos premije bio nešto viši od 1,7 miliona dinara. Broj zaključenih polisa za ovu vrstu osiguranja povećan je za 96 odsto.

Dunav osiguranje je u periodu januar–jun ove godine osiguranicima isplatilo, po osnovu polisa putnih osiguranja i pomoći na putu, oko 44 miliona dinara na ime naknade šteta. Kompaniji je u istom periodu prijavljeno 2.320 šteta, odnosno 375 šteta manje nego u istom periodu 2015. godine.

Jugoslava Smiljković iz kompanije Dunav podseća na posebne uslove prilikom kupovine paketa osiguranja tokom putovanja:

„Posebni uslovi prodaje paketa putnog i putničkog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav“ važiće do 30. septembra ove godine. U zavisnosti od obima pokrića, osiguranici koji zaključe ugovor o paketu putnog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana stiču pravo na popust od 15 odsto na premiju osiguranja ukoliko se zaključi samo osnovno osiguravajuće pokriće (putničko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgode i osiguranje od građanske odgovornosti). Popust od 20 odsto na osiguravajuću premiju nastupa ako se uz osnovno pokriće ugovori jedno ili oba dopunska pokrića, i to za rizik od otkaza putovanja i za osiguranje prtljaga“.

Osiguranicima koji zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana odobrava se popust od 10 odsto. Pored ovoga, klijentima su odobrene i dodatne pogodnosti, i to popust na cenu međunarodne karte osiguranja, koja iznosi 1.800 dinara, kao i 30 odsto popusta na premiju osiguranja pomoći na putu. Ovu ponudu čini kompletnom i zaključenje kratkoročne polise kombinovanog osiguranja domaćinstva za period trajanja godišnjeg odmora po specijalnoj ceni putem paketa „letnja čuvarkuća“, podseća Smiljković.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto