Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje u budžet uplatilo 167 miliona dinara

Dunav osiguranje je saopštilo da ponovo posluje u plusu, i da je isplatilo dividendu akcionarima, po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2015. godinu. Odluku o raspodeli dobiti za 2015. kroz isplatu dividende u bruto visini od 370,3  miliona dinara donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su na dan 17. aprila 2016. godine bili upisani u Centralni registar kao zakoniti vlasnici akcija Kompanije. Republici Srbiji, kao najvećem pojedinačnom akcionaru, dividenda je uplaćena na račun budžeta u iznosu od 167,7 miliona dinara, dok je  ostalim akcionarima dividenda uplaćena preko Centralnog registra.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online