Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje: popusti za poljoprivrednike

Povodom 83. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, koji se od 14. do 20. maja održava u Novom Sadu, „Dunav osiguranje“ tokom maja meseca nudi komercijalne popuste pri zaključivanju ugovora o osiguranju useva i plodova, ugovora o osiguranju životinja, kao i kasko osiguranja poljoprivredne mehanizacije.

Ove pogodnosti su namenjene:

  1. fizičkim i pravnim licima koja zaključuju ugovore za navedene vrste osiguranja; njima se odobravaju sledeći popusti:
  • 10% na premiju osiguranja useva i plodova
  • 10% na premiju osiguranja životinja
  • 30% na premiju kasko osiguranja nove poljoprivredne mehanizacije, s mogućnošću uključenja osiguranja od loma radnog uređaja, odnosno osiguranja od loma u celini, kao i popust od 30% na premiju kasko osiguranja polovne poljoprivredne mehanizacije, međutim, bez mogućnosti uključenja rizika od loma radnog uređaja, odnosno bez prava osiguranja od loma u celini
  1. fizičkim licima koja u svojstvu ugovarača osiguranja ili osiguranika, uz osiguranje useva i plodova i osiguranje životinja, zaključuju i ugovore o osiguranju imovine i članova seoskog domaćinstva putem paketa „čuvar kuće“; njima će se odobravati:
  • 15% popusta na premiju osiguranja useva i plodova
  • 15% popusta na premiju osiguranja životinja.

Za osiguranje poljoprivredne mehanizacije za koje su ugovarač osiguranja ili osiguranici tokom trajanja kampanje pribavili ponudu „Dunav osiguranja“ popusti će se primenjivati do 30. juna 2016. godine.

 

Publikacije
Scroll to Top