Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje nastavlja akciju „Preduzetnice u agrobiznisu“

Kompanija „Dunav osiguranje“, u saradnji sa udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, i 2017. godine nastavlja s realizacijom edukativnih radionica pod nazivom „Preduzetnice u agrobiznisu“. Prva interaktivna radionica u novom ciklusu održana je u Kuzminu, u Sremu, i tom prilikom ej rečeno da poljoprivrednik koji osigurava useve preko ugovarača, što je u većini slučajeva zadruga, na osiguranu sumu od 128.000 dinara plaća premiju od 1.500 dinara, dok za individualno osiguranje premija iznosi 2.400 dinara.
Kad je reč o osiguranju životinja, na osiguranu sumu od 19.000 dinara po grlu tovljenika preko ugovarača premija staje 600 dinara, dok individualno košta 900 dinara. Kod priplodnih krmača, dužina trajanja osiguranja može biti 12 meseci. Preko ugovarača, osiguranje iznosi 4.000 dinara, dok je pojedinačno 5.500 dinara po priplodnoj krmači.
U Dunavu podsećaju da država već nekoliko godina preko resornog ministarstva subvencioniše osiguranje biljne i životinjske proizvodnje sa 40 procenata osiguravajuće premije. Slično čine i pojedine opštine, što predstavlja dodatnu pogodnost za poljoprivredne proizvođače. Kada je reč o osiguranju životinja, „Dunav osiguranje“ je potpisnik Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u vezi sa sprovođenjem Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Tim ugovorom Ministarstvo se obavezalo da plati 100 procenata premije za osiguranje životinja koje su predmet kredita.

Publikacije
Scroll to Top