Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje na Kancerološkoj nedelji: Polisa “Cancer protection” pokriva i indirektne troškove

Kompanija „Dunav osiguranje“ predstavila je u okviru Kancerološke nedelje održane u Beogradu dobrovoljno zdravstveno osiguranje „Cancer protection“, za podršku pacijentima kojima se prvi put postavi dijagnoza raka. Ova polisa, kako je rečeno, obezbeđuje i finansijsku i stručnu podršku, a dodatna pogodnost je što pokriva i indirektne troškove koji se javljaju ukoliko dođe do teških malignih oboljenja.

„To su troškovi koji mogu nastati indirektno zbog izostajanja s posla, zbog određenih porodičnih obaveza, bolovanja… a podaci pokazuju da u čak 50 odsto slučajeva građani imaju dodatne troškove u odnosu na ono što je pokriveno obaveznim paketom zdravstvenog osiguranja“, rekao je klinički farmakolog Janko Samardžić.

Stručna podrška odnosi se na mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja. „Svi osiguranici imaju pravo da dobiju konsultativno mišljenje ustanova poput Harvard Medical School Teaching Hospitals ili London’s King’s College Hospital, referentnih ustanova koje mogu da potvrde, da opovrgnu dijagnozu ili čak da postave novu dijagnozu“, rekao je Samardžić, i dodao da je analiza slučajeva drugog lekarskog mišljenja u Mejo klinici pokazala da je kod 88 odsto pacijenata postavljena drugačija ili nova dijagnoza.

„Cancer protection“ prva je usluga te vrste u Srbiji, a individualna polisa osiguranja vremenski se odnosi na period od jedne do pet godina, uz mogućnost obnove. Osigurana suma može biti 500.000 dinara, jedan, tri ili pet miliona dinara, a polisa podrazumeva isplatu ugovorene sume ili jednog njenog dela ukoliko se osiguraniku u toku trajanja osiguranja postavi prva dijagnoza raka.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online