Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje Banjaluka zaključilo više od 100.000 polisa u 2016.

Kompanija „Dunav osiguranje“ Banjaluka u 2016. zaključila je više od 102.000 polisa. To je u poređenju s pokazateljima iz 2014. rast za čak 46,3% ili 32.400 polisa. Rezultati su bili evidentni i u poređenju 2015. sa 2014. godinom, kada je zabeležen rast prodatih polisa od 21.600 ili 30,6%.
Lane je ostvarena premija osiguranja u iznosu od 21,4 miliona KM, što je u poređenju sa 2014. godinom više za 4,67 miliona KM ili 27,9%. Ta tendencija zabeležena je i u 2015. u poređenju sa 2014. godinom, kada je povećanje dostiglo 12% ili nešto više od dva miliona KM, dok je 2016. u odnosu na 2015. godinu povećanje premije bilo 14,2% ili 2,7 miliona KM.
Tržišno učešće sa 8,7% u 2014. godini povećano je na 9,32% na kraju 2016. godine. U segmentu neživotnih osiguranja tržišno učešće je sa 9,76% u 2014. lane poraslo na 10,62%. „Dunav“ zаuzimа treće mesto na tržištu Republike Srpske.
Pozitivan finansijski rezultat ostvaren 2015. godine sa 8.390 KM nastavljen je i u prošloj poslovnoj godini, kada je ostvareno 28.294 KM. Podsećanja radi, 2014. godine Kompanija je iskazala gubitak od 3,8 miliona KM, odnosno više od pet miliona KM, uključujući i gubitak iz ranijih godina.
Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd je u navedenom periodu dokapitalizovala društvo „Dunav osiguranje“ Banjaluka sa 10 miliona KM, i to šest miliona KM u 2015. godini i četiri miliona KM u 2016. godini.
Dokapitalizacijom u 2016. godini, a delom i sredstvima iz tekućeg poslovanja, postignuto je potpuno pokriće tehničkih rezervi u skladu s regulatornim zahtevima, koje obezbeđuje dugoročnu solventnost Društva. Tehničke rezerve povećane su za 3,8 miliona KM ili 23,97% u poređenju sa 2014. godinom.
Usvojen je trogodišnji plan poslovanja, prema kome se očekuje dalji rast osiguranja kako broja prodatih polisa tako i visine premije osiguranja. Planirano je da do kraja 2019. godine visina premije dostigne 30,2 miliona KM, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja rast premije za 8,8 miliona KM ili 41,1%.
Trogodišnji plan obezbeđuje povećanje tržišnog učešća „Dunav osiguranja“ Banjaluka na tržištu Republike Srpske, redovno servisiranje svih obaveza, pozitivan finansijski rezultat od 152.000 KM, jačanje u pogledu regulatornih zahteva – povećanje tehničkih rezervi za 9,3 miliona KM ili 47,83%, odnosno ostvarivanja dugoročne solventnosti i sigurnosti osiguranika, koji Kompaniju više ne mogu dovesti u poziciju iz 2014. Godine, kaže se u saopštenju Dunav osiguranja..

Publikacije
Scroll to Top