Sve o osiguranju

logo-png

Dunav dobrovoljni penzijski fond slavi 11 godina poslovanja

„Dunav dobrovoljni penzijski fond“ ove godine slavi jedanaest godina uspešnog poslovanja. Imovina  iznosi preko 15,3 milijarde dinara, što čini više od 40% tržišnog učešća. Samo u proteklih godinu dana, imovina je porasla za skoro 11%, odnosno 1,5 milijardi dinara.

PRINOSI „DUNAV DPF“

U prethodnih 12 meseci

(1.04.2017. – 31.03.2018.

U prethodnih 5 godina

(1.04.2013. – 31.03.2018.)

Od osnivanja

(2.04.2007. – 31.03.2018.)

5,55% 9,27% 8,44%

Među više od 5.000 članova, najveći broj čine zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose – 77%, dok fizička lica koja samostalno štede u fondu učestvuju sa 23%. U odnosu na početak poslovanja, struktura članova pokazuje rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Odnos muškaraca i žena je konstantan i iznosi 61% prema 39% u korist muškaraca. Prosečna uplata iznosi 4.200 dinara, dok je prosečna starost članova 48 godina. Maloletnih članova je 37, a najmlađi ima šest meseci. Prosečan iznos na računima članova je 169.000 dinara.

Iz fonda je realizovano više od 41.000 jednokratnih isplata u ukupnoj vrednosti od 3,9 milijardi dinara, a redovno se isplaćuje više od 400 penzija na period od jedne do 20 godina. Prosečna penzija iznosi 39.000 dinara. U dobrovoljnim penzijskim fondovima akumulirano je 38 milijardi dinara, koliko iznosi štednja za starost blizu 187.000 građana.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto