Sve o osiguranju

logo-png

DDOR Novi Sad uveo dvodomni sistem upravljanja

DDOR Novi Sad  je nakon sednice Skupštine akcionara, održane 20. juna 2016. godine, promenio sistem upravljanja u dvodomni, i time uskladio poslovanje, organizaciju, obaveze i organe upravljanja sa odredbama Zakona o osiguranju koji je usvojen u decembru 2015. godina.

Imenovan je Izvršni odbor, koji je sada na čelu Kompanije, a koji čine: Giorgio Marchegiani predsednik, Tatjana Rakočević, Maurizio Valla, Vidan Marković  i Ivan Grujić. Uz Izvršni odbor, organe upravljanja čini i Nadzorni odbor, na čijem je čelu prof. Veroljub Dugalić.

Ovakav način upravljanja i organizacije, postavlja osnove za budući rast kompanije, prateći  trogodišnji plan poslovanja, koji usvojen u skladu sa poslovnim smernicama „Gruppo Assicurativo Unipol“.

Osiguravajuće društvo DDOR Novi Sad je član italijanske UNIPOL GRUPE, jedne od vodećih osiguravajućih grupacija u Evropskoj  uniji, sa više od 16 miliona klijenata i ukupnom premijom iz direktnog osiguranja od oko 17,5 milijardi evra u 2015. godini.

Publikacije
Scroll to Top