Sve o osiguranju

logo-png

DDOR Novi Sad uveo dvodomni sistem upravljanja

DDOR Novi Sad  je nakon sednice Skupštine akcionara, održane 20. juna 2016. godine, promenio sistem upravljanja u dvodomni, i time uskladio poslovanje, organizaciju, obaveze i organe upravljanja sa odredbama Zakona o osiguranju koji je usvojen u decembru 2015. godina.

Imenovan je Izvršni odbor, koji je sada na čelu Kompanije, a koji čine: Giorgio Marchegiani predsednik, Tatjana Rakočević, Maurizio Valla, Vidan Marković  i Ivan Grujić. Uz Izvršni odbor, organe upravljanja čini i Nadzorni odbor, na čijem je čelu prof. Veroljub Dugalić.

Ovakav način upravljanja i organizacije, postavlja osnove za budući rast kompanije, prateći  trogodišnji plan poslovanja, koji usvojen u skladu sa poslovnim smernicama „Gruppo Assicurativo Unipol“.

Osiguravajuće društvo DDOR Novi Sad je član italijanske UNIPOL GRUPE, jedne od vodećih osiguravajućih grupacija u Evropskoj  uniji, sa više od 16 miliona klijenata i ukupnom premijom iz direktnog osiguranja od oko 17,5 milijardi evra u 2015. godini.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online