Sve o osiguranju

logo-png

Da li kasko osiguranje može da se obezbedi na period kraći od godinu dana, i da li važi kad vozilom upravlja osoba koja nije vlasnik vozila?

Jedan naš čitalac koji pokreće portal za iznajmljivanje automobila, poseban po tome što će preko njega fizička lica moći da iznajmljuju automobile drugim fizičkim licima, poslao nam je dva pitanja:

  • Da li vlasnici vozila mogu da obezbede kasko/mini kasko osiguranje na period kraći od godinu dana?
  • Da li kasko/mini kasko važi i kada vozilom upravlja osoba koja je iznajmila/pozajmila vozilo?

Odgovor daje profesor dr Nebojša Žarković:

  • Imovinska osiguranja obično se zaključuju na godinu dana, ali ej moguće obezbediti pokriće i na kraći period. Premija neće biti matematički srazmerno manja, jer osiguravači s pravom zaračunavaju doplatak pošto je premija izvorno obračunata za 12 meseci. Na primer, kod nekih vrsta imovinskih osiguranja premija za dva meseca ne iznosi dve dvanaestine, to jest jednu šestinu godišnje premije (16,7%), već 20%; za šest meseci nije 50% već 70% i slično. Po istom načelu bi valjalo ponuditi i automobilsko kasko osiguranje.
  • Kasko osiguranje važi i kada vozilom upravlja druga osoba – rođak, prijatelj, komšija… Moguće je i da se polisa izda tako da štiti korisnika vozila – taj pristup kod nas osiguravači primenjuju već skoro 20 godina u radu sa iznajmljivačkim društvima – lizing kućama, na primer, koja su vlasnici vozila sve dok korisnik vozila ne otplati cenu i ne postane vlasnik vozila.
Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto