Sve o osiguranju

logo-png

UOS webinar: „Godinu dana pandemije – novi rizici u osiguranju“

Štete po kompanije koje prouzrokuje pandemija mogu da budu pokrivene samo u saradnji javnog sektora i osiguravača, istaknuto je na webinaru „Godinu dana pandemije – novi rizici u osiguranju“ koji je organizovalo Udruženje osiguravača Srbije.

Džastin Vrej,  zamenik šefa odeljenja za politike osiguranja u evropskom nadzornom telu EIOPA, istakao je da pandemija, kao katastrofalni događaj za ceo svet, prevazilazi osiguranje. „EIOPA je izašla sa konceptom koje zahteva da javni sektor i osiguravači rade zajedno, a razmišljali smo da li da takvo osiguranje treba da bude parametarsko, kao i da li bi trebalo da bude obavezno“, rekao je Vrej.

I Li Volfram, analitičar OECD-a, složio se da se ovaj rizik mora podeliti između javnog i osiguravajućeg sektora i izneo niz pitanja: da li bi trebalo osiguranje da bude obavezno, koje gubitke treba pokriti, da li treba obuhvatiti samo mala i srednja preduzeća ili sve i kako bi se gubici podelili između vlade i osiguravača. On je takođe rekao da se vodi polemika o tome da li vlade treba da preuzmu deo, ili kompletan rizik.

Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Stadtische osiguranja, rekao je da je pandemija izazvala mnoge dileme u vezi sa obimom pokrića koji je ugovoren u prethodnom periodu. Osiguravači u Srbiji nisu bili izloženi štetama koje su nastale zbog prekida poslovanja jer su u ugovorenim polisama štete definisane kao materijalne. „Materijalnih šteta nije bilo. Nametnulo se međutim pitanje u svetu u vezi sa prekidom poslovanja usled državnih mera, ograničavanja kretanja i da li to polise pokrivaju ili ne“, rekao je Blagojević.

Kao veliki problem na srpskom tržištu naveo je i pitanje osiguranja turističkih agencija odnosno polisa insolventnosti.

„Pokušavam da odgonetnem šta nas očekuje u budućnosti. Niko još ne može da nasluti kada će doći kraj pandemiji. Očekujem još izazova i otvorenih pitanja na koja ćemo morati da damo odgovor. Svakako da je jedna od opcija saradnja države i osiguranja gde bi došlo do podele rizika, posebno kod određenih delatnosti“, istakao je Blagojević.

Kao jedan od novih rizika za koji se ističe da je u porastu jeste sajber rizik odnosno krađa podataka.

Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske komore i vlasnik kompanije Sky Express koja nudi različita sajber bezbednosna rešenja, istakao je da je strah za digitalne podatke koji se skladište na sistemima opravdan i realan.

„Svaki veliki pokret poput digitalizacije ima svoje benefite i loše stvari. Benefiti su u komunikaciji, zbližavanju entiteta, ali loša strana je da su papiri nekada zaključani u čeličnim sefovima danas digitalizovani i nisu dostupni samo zakonskim korisnicima već i hakerima“, naglasio je on.

 

Publikacije
Scroll to Top