Sve o osiguranju

logo-png

UOS: Skupština Saveta biroa Zelene karte u Beogradu

U Beogradu će od 1-3. juna biti održana Generalna skupština Saveta Biroa sistema zelene karte. To je najvažniji godišnji skup Sistema, a Udruženje osiguravača Srbije će kao organizator ugostiti više od 150 delegata iz 47 država članica. Generalni sekretar UOS Duško Jovanović kaže da će na Generalnoj skupštini učestvovati predstavnici Biroa zelene karte iz svih država članica, kao i predstavnici Garantnih fondova tih država, Biroa za naknadu štete i Informacionih centara.

Kad je reč o značaju Sistema zelene karte, Jovanović podseća da se u Evropi svake godine dogodi više od 400.000 saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozači iz različitih država – bez Sistema zelene karte, proces naplate te štete bio bi u najmanju ruku komplikovan. Ovako su oštećena lica zaštićena na isti način i imaju pravo na naknadu štete kao da je u pitanju sudar sa domaćim vozilom u državi prebivališta. Bez tog sistema bio bi nezamisliv međunarodni saobraćaj motornim vozilima, jer bi, primera radi, vozači na svakoj granici kupovali osiguranje.

Sistem zelene karte predstavlja više od 1500 osiguravača motornih vozila. Štetu u inostranstvu nadoknađuje osiguravač vozila koje je izazvalo sudar, a zahtev se podnosi u toj državi ili iz Srbije. Ako je nezgodu izazvalo vozilo iz treće države, zahtev se može podneti i Birou zelene karte države nastanka nezgode. Kontakti svih Biroa, članica Sistema zelene karte, su na  www.cobx.org

“Srbiji je učinjena velika čast i odato priznanje odlukom da UOS bude domaćin Generalne skupštine, prvi put za skoro sedam decenija koliko smo članica tog Sistema. U obrazloženju te odluke navodi se da je rad Udruženja najbolji primer uspostavljanja i održavanja uspešne saradnje sa partnerima iz različitih država. Naše tržište je u samom vrhu po parametrima koji karakterišu poslovanje članica Sistema i to je ovom odlukom potvrđeno”, kaže Duško Jovanović.

Govoreći o tome šta je konkretno urađeno za naše vozače na međunarodnom nivou, on je naglasio da je Srbija je, uz Švajcarsku, a nedavno i uz BiH, jedina država van evropskog ekonomskog prostora koja je članica Multilateralnog sporazuma. Time su naši vozači, već punu deceniju, izjednačeni u pravima sa vozačima iz država EU i mogu u te države da ulaze vozilom bez zelenog kartona. Pored toga, UOS je sa Grčkom, Turskom, BiH, Crnom Gorom, Hrvatskom, Slovenijom, Makedonijom i Švajcarskom potpisao Sporazume o zaštiti posetilaca koji oštećenima omogućavaaju da uz saradnju Biroa zelene karte dve države brže prikupe potrebnu dokumentaciju za naknadu štete. To su u poslednjoj deceniji verovatno dve najvažnije stvari koje smo uradili za naše vozače.

UOS je članica Nadzornog odbora Sistema zelene karte, a predstavnik Udruženja je i predsednik Odbora za prijem novih članova. To je dodatno priznanje za ispunjavanje međunarodnih obaveza, koje su u korist građana Srbije. S obzirom na to da je srpsko tržište jedno od manjih u Sistemu, sa svega 2,5 miliona vozila, učešće Udruženja u najvišim organima Sistema je priznanje najvišeg nivoa, ističe Duško Jovanović.

 

GLOSA: Sistem zelene karte predstavlja više od 1500 osiguravača motornih vozila

 

ANTRFILE: Štetu u inostranstvu nadoknađuje osiguravač vozila koje je izazvalo sudar, a zahtev se podnosi u toj državi ili iz Srbije. Ako je nezgodu izazvalo vozilo iz treće države, zahtev se može podneti i Birou zelene karte države nastanka nezgode. Kontakti svih Biroa, članica Sistema zelene karte, su na  www.cobx.org

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto