Sve o osiguranju

logo-png

Triglav Grupa: rezultati bolji od planiranih

Fakturisana bruto premija osiguranja i saosiguranja Triglav grupe povećala se za 3 odsto u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu, i dostigla 919,1 milion evra, prema nerevidiranim podacima o poslovanju. Neto dobit Grupe je za 4 odsto veća nego u 2014. godini i iznosi 88,9 miliona evra.

Triglav grupa je u 2015. godini preuzela Zajedničke penzione fondove, najvećeg ponuđača dobrovoljnih penzijskih osiguranja na slovenačkom tržištu. Drugi faktori koji su značajno uticali na rezultate Grupe bili su: rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsustvo masovnih štetnih događaja i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.

Dobit Grupe pre oporezivanja, u visini od 102,5 miliona evra, za 2 odsto je veća od lanjske.

Sa 36-postotnim udelom na tržištu Triglav grupa uverljivo zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu osiguranja. Osim matičnog društva na njemu još posluje Triglav, zdravstvena zavarovalnica i novo zavisno društvo Triglav grupe, Zajednički penzioni fond. U Sloveniji Triglav grupa ima na tržištu imovinskih osiguranja tržišni udeo od 44 odsto, na tržištu životnih osiguranja 35 odsto, a na tržištu zdravstvenih osiguranja udeo od 23 odsto.

 

Triglav grupa van Slovenije posluje u još pet država, a u Srbiji je prisutna preko Triglav osiguranja.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto