Srbija – Slovenija: Sporazum o zaštiti posetilaca

Sporazum o zaštiti posetilaca

Jun 2015. Saobraćajne nezgode koje se dogode na teritoriji Slovenije građani Srbije će ubuduće moći lakše da rešavaju, zahvaljujući Sporazumu o zaštiti posetilaca, koji je Udruženje osiguravača Srbije potpisalo sa Slovenskim zavarovalnim združenjem.

Sporazum će vozačima iz obe države omogućiti bržu i efikasniju naknadu štete u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.

Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte koji će u saradnji sa Biroom druge države omogućiti brže prikupljanje podataka i informacija neophodnih za ostvarivanje prava na nadoknadu štete.  Cilj je da građani koji žive u zemljama van EU dobiju dodatnu pomoć i zaštitu prilikom putovanja u zemlje koje su u sistemu jedinstvenog tržišta.

Sporazum su u prostorijama Sava osiguranja u Beogradu potpisale Radmila Jašarović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, i Maja Krumberger, direktorka Slovenskog zavarovalnog združenja.

Srbija je druga zemlja van EU sa kojom Slovenija potpisuje ovakav sporazum, a Srbija je dosad sporazum potpisala sa Grčkom, Turskom, BiH, Crnom Gorom i Hrvatskom, što se smatra dodatnim korakom ka unapređenju saradnje među državama, u oblasti tranzita, turizma, saobraćaja i prometa robe i usluga.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Da li će da poskupi osiguranje zbog učestalih nepogoda?

Preuzeto sa Biznis.rs Prema podacima Sigma izveštaja grupacije Swiss Re, vrednost ekonomskih gubitaka izazvanih prirodnim ...