Sve o osiguranju

logo-png

S&P Global Ratings potvrdio “A” dogoročni kreditni rejting i rejting finansijske stabilnosti Triglav Grupe

S&P Global Ratings je potvrdio “A” dogoročni kreditni rejting i rejting finansijske stabilnosti Grupe Triglava, a time i matičnom Društvu Zavarovalnica Triglav d.d. i njegovom supsidijarnom Društvu Pozavarovalnica Triglav Re d.d. Oba privredna društva imaju potvrđen stabilan srednjeročni kreditni rejting.

U svom izveštaju agencija za rejting je procenila profil poslovnog rizika Triglav grupe kao jak, uzimajući posebno u obzir unapređenu situaciju na najvećem tržištu Grupe, tj. Sloveniji, i snažan konkurentni status Grupe u Sloveniji i u regionu. Profil finansijskog rizika Grupe je procenjen kao veoma jak. Na osnovu S&P Global Ratings, Grupa ima veoma razvijen investicioni portfolio podržan veoma snažnom adekvatnošću kapitala. Nadalje, rejting agencija je u svom izveštaju iznela da Grupa ima adekvatnu zaštitu kroz reosiguranje.

Akcenat na profitabilnosti i sigurnosti poslovanja iz prethodnog strateškog perioda očuvan je i u novom strateškom periodu, i poslovanje Grupe je ostalo utemeljeno na dva stuba poslovanja: osiguranje i upravljanje imovinom. Značajnija strateška važnost i razvoj drugog stuba, koji je postavljen u novoj strategiji, je posebno ocenjena kao bitna. S&P Global Ratings je istakao isto pozitivno mišljenje u vezi sa novom, posebno razvojno orijentisanom komponentom poslovanja Grupe, koja uključuje digitalizaciju, integrisani odnos sa kiljentima, razvoj novi proizvoda i kanala prodaje, koji su ranije već procenjeni kao pogodni od strane rejting agencije.

“A” kreditni rejting posebno odražava profil kreditnog rizika Grupe i ne uključuje status osiguravača kao entiteta povezanog sa vlastima. Stabilna srednjeročna prognoza odgovara očekivanjima S&P Global Ratings da će Triglav grupa nastaviti da efektivno primenjuje svoju postavljenu strategiju i održi visoke prihode, rast i veoma snažnu adekvatnost kapitala u naredne dve godine.

Publikacije
Scroll to Top