Sve o osiguranju

logo-png

Smanjenje premije za potopljene poljoprivredne površine

DDOR osiguranje poziva klijente čije su njive prevlažene ili potopljene preobimnim padavinama, da predaju zahtev za umanjenje osigurane površine jer ovakva vrsta štete ne spada u osiguravajuće pokriće. „DDOR osiguranje omogućava osiguranicima koji imaju ovakav problem, da predaju zahtev za umanjenje osigurane površine, što će za rezultat imati umanjenje ugovorene premije za deo površine koji je (bio) pod vodom“, kaže se u saopštenju ove kompanije.

Potrebno je da klijenti kontaktiraju svog prodavca i njemu predaju zahtev u slobodnoj formi u kojoj će navesti broj polise, broj parcele i okvirnu površinu koja je oštećena. Nakon toga, procenitelj će izaći na teren i biće urađena korekcija polise, a zatim i aneks na osnovu koga će klijent imati pravo na umanjenje visine premije po ugovorenoj polisi.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online