Sve o osiguranju

logo-png

Sava Neživotno osiguranje: 20% popusta na putno osiguranje za onlajn kupovinu

Kompanija Sava Neživotno osiguranje kreirala je novi kanal prodaje za polise putnog zdravstvenog osiguranja – onlajn prodaju preko vebšopa koji se nalazi na sajtu kompanije, a takva kupovina omogućava 20 odsto popusta na cenu polise.

Kupci polise na sajtu najpre mogu da izračunaju cenu, a zatim i da je kupe za svega nekoliko minuta, bilo da putuju individualno, porodično ili poslovno.

Polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja. Mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Primera radi, za 11 dana, za četvoročlanu porodicu prema zvaničnim tarifama osiguranja, premija tj. cena osiguranja iznosi 2.881,00 dinara, a sa akcijskim popustom od 20% popusta kupovinom preko web shop-a iznosi 2.305,00 dinara.

Osiguravajuće pokriće rizika identično je kod oba načina kupovine – klasičnog preko agenata i preko vebšopa.

Publikacije
Scroll to Top