Saobraćajna nezgoda na letovanju

Kako da naplatite štetu od udesa u inostranstvu

Jul 2015. Ako idete autom na more, i vozite pažljivo, minimalne su šanse da dođe do saobraćajke sa strancem. Ako se to ipak desi, a kriv je stranac, nije loše da znate šta da učinite. Uputstva zavise od zemlje u kojoj se nezgoda dogodi, odnosno od toga da li Srbija sa tom zemljom ima ili nema potpisan Sporazum o zaštiti posetilaca.
Kad je reč o zemljama sa kojima Sporazum postoji, a to su Grčka, Turska, BiH, Hrvatska, Crna Gora i Slovenija, postupci su sledeći: ako udes izazove bilo vozilo iz te zemlje ili iz neke druge, a šteta je mala, sve što na licu mesta treba da uradite jeste da sa vozačem drugog vozila potpišete Evropski izveštaj, a zatim možete da nastavite put. Evropski izveštaj treba da dostavite Birou zelene karte u Srbiji kad se vratite, a oni će Vam obezbediti informacije o tome šta je sve potrebno da biste naplatili odštetu (zvaće Biro zelene karte zemlje u kojoj se nezgoda dogodila a ovi zatim osiguravača kod kojeg je osiguran auto koji Vas je oštetio, i od njih dobiti sve informacije). Tako ćete saznati kome treba da se javite da biste prijavili štetu, podneli odštetni zahtev i šta je sve od dokumenata potrebno. Ako je šteta veća ili ako ima povređenih, potrebno je pozvati policiju da napravi zapisnik o uviđaju, a naš Biro zelene karte pobrinuće se da za Vas dobavi i taj dokument.
Ako je šteta tako velika da put nije moguće nastaviti, onda se najpre morate pobrinuti za popravku i platiti troškove, a kad se vratite – takođe da se obratite Birou zelene karte.  Kad procedura oko dokumentacije i naplate štete bude gotova, refundiraćete troškove.
Ako ima povređenih, upotrebite polisu putnog osiguranja koju ste nabavili pre polaska na put.
Ukoliko, pak, putujete u neku od zemalja sa kojima Srbija nema Sporazum o zaštiti posetilaca (a to su sve zemlje osim gore navedenih), situacija je nešto drugačija – utoliko što je neizvesno da li će Biro zelene karte moći da obezbedi informacije potrebne za naplatu štete.
Primera radi, ako Vam se dogodi nezgoda u Makedoniji a kriv je vozač recimo iz Bugarske sa validnom zelenom kartom, za obradu i naknadu štete je, kako kažu u Udruženju osiguravača Srbije, nadležan Biro zelene karte u Makedoniji, ili osiguravajuće društvo u Bugarskoj koje je izdalo zeleni kartkon, ili pak ovlašćeni korespodent tog osiguravača u Makedoniji. Ovo su tri potencijalne adrese na koje možete da se obratite sa zahtevom za naknadu štete, dok se još nalazite u toj zemlji.
I u ovom slučaju, ako je šteta mala dovoljno je popuniti Evropski izveštaj, ili pozvati policiju da napravi uviđaj ako je šteta veća. Zatim bi valjalo – ako je ikako moguće – kontaktirati osiguravajuće društvo u kojem je osigurano drugo vozilo kako biste prijavili štetu, ali i da bi veštak tog društva sastavio Zapisnik o oštećenju na vozilu. Ako je šteta mala, rešiće se uz Evropski izveštaj, a ako je veća, uz odštetni zahtev osiguravajućem društvu potrebno je priložiti i policijski zapisnik.
„Ako se vozač iz Srbije vrati u domovinu i zatraži pomoć od našeg Biroa zelene karte, mi ćemo je pružiti po istom osnovu kao i da je nezgodu doživeo u državi sa kojom imamo Sporazum o zaštiti posetilaca, ali je to van uobičajene procedure jer tamošnji biroi nemaju obavezu da nam daju potrebne informacije“, kažu u Udruženju osiguravača Srbije.
Ukoliko se dogodi da biro zelene karte u određenoj zemlji ne može da pošalje potrebne informacije i dokumenta, moraćete sami da obezbedite Zapisnik policije o uviđaju, da saznate kod kog društva je osiguran auto koji Vas je oštetio, šta je potrebno od dokumenata kod podnošenja odštetnog zahteva, da ih pribavite i pošaljete.
Ako saobraćajnu nezgodu izazove nepoznato vozilo(ako vozač pobegne sa lica mesta a Vi ne uspete da zabeležite registraciju), materijalnu štetu nije moguće naplatiti, izuzev ako imate kasko polisu koja važi i u inostranstvu.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Da li će da poskupi osiguranje zbog učestalih nepogoda?

Preuzeto sa Biznis.rs Prema podacima Sigma izveštaja grupacije Swiss Re, vrednost ekonomskih gubitaka izazvanih prirodnim ...