Pošaljite biografiju Sava osiguranju

SAVA OSIGURANJE a.d.o. Beograd u Republici Srbiji posluje skoro 10 godina.

U poslovanju se stalno srećemo sa novim izazovima, postavljamo nove ciljeve, nastojeći konstantno da proširimo portfelj i unapredimo kvalitet našeg poslovanja.

U stalnoj smo potrazi za novim kadrovima koji će svojim preduzetničkim duhom i inovativnošću doprineti unapređenju našeg poslovanja i ostvarenju ciljeva.

S tim u vezi, Sektor za prodaju osiguranja i Sektor za preuzimanje rizika, razvoj i reosiguranje šire i uvećavaju broj svojih timova na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana lica koja smatraju da mogu postati članovi timova navedenih sektora da pošalju svoj CV sa motivacionim pismom na email: info@sava-osiguranje.rs.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

UNIQA osiguranje traži pravnog savetnika u Generalnom sekretarijatu Društva

Glavni zadaci: prati relevantne zakonske propise i najavljene izmene i blagovremeno informiše zainteresovane sektore usaglašava ...