Sve o osiguranju

logo-png

Podsticaji za poljoprivrednike za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o podsticajima za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja – prenosi E Kapija.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja i po korisniku podsticaja.
Maksimalni iznosi podsticaja jesu:
1) za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara;
2) za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara;
3) za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara;
4) za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara;
5) za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000 dinara.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 2.500.000 dinara.
Pravilnih možete pronaći i na linku E Kapija.
Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto