Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje od terorizma

Iako svetska javnost pažnju usmerava na opasnosti od terorističkih napada tek kada se neki od njih dogodi, ima i onih koji su svesni ove opasnosti, i koji se trude da umanje posledice. Osiguravajuća kompanija Extremus iz Kelna specijalizovana je za osiguranje od terorističkih napada, ima više od 1.300 velikih klijenata a pokriva rizike napada na oko 7.000 objekata. Klijenti su im automobilski koncerni, kompanije koje se bave prometom nekretnina, banke, industrija, druga osiguravajuća društva, i gotovo svi nemački aerodromi. Osigurava se imovina vredna i do nekoliko milijardi evra, a godišnja premija kreće se i do nekoliko miliona evra.

Štete koje teroristički napadi mogu naneti, osim ljudskih žrtava, velike su i u materijalnom smislu. U terorističkom napadu na Kule bliznakinje 11. Septembra 2001 godine, osiguravajuće kompanije su isplatile štetu od oko 40 milijardi dolara. Čak trećina ovog iznosa bila je izdvojena za pokrivanje šteta nastalih zbog prekida poslovanja. Ostatak je bilo pokriće u oblasti životnog osiguranja, osiguranja imovine i vozila, osiguranja odgovornosti, i nadoknade štete porodicama zaposlenih koje su osiguravali poslodavci.

Publikacije
Scroll to Top