Sve o osiguranju

logo-png

MIlenijum osiguranje zapošljava rukovodioca Službe za IT podršku

Naziv radnog mesta: Rukovodilac Službe za IT podršku

Opis poslova koje će obavljati:

Definiše projektne i programerske zahteve zajedno sa rukovodiocima određenih timova;

Koordinira informatizaciju poslovnih procesa Društva prema Matici i spoljnim dobavljačima;

Učestvuje u pregovorima i izboru partnera za realizaciju delova sistema;

Organizuje, koordinira sve aktivnosti povezane IT sistemom Društva;

Izrađuje i implementira plan kontinuiteta (BCP) i oporavka od elementarnih nepogoda (DRP) na IT sistemima Društva;

Organizuje obuke vezane za IT sistema i BCP i DRP;

Organizuje, koordinira i kontroliše informatičkom opremom, softverskim modulima;

Kontaktira, komunicira i prati ugovore sa dobavljačima o obezbeđenju opreme, softverskih rešenja i sistemske podrške;

Koordinira preduzimanje mera za fizičku i logičku zaštitu informacija, podataka i opreme za ICT;

Vrši analizu funkcionalnosti aplikacija u vezi sa zahtevima različitih organizacionih delova Društva;

Organizuje i obezbeđuje podršku krajnjim korisnicima;

Učestvuje u projektovanju i programiranju složenih informatičkih podsitema;

Određuje rokove za izvršenje dogovorenih projekata;

Dodeljuje određene zadatke rukovodiocima i članovima pojedinih timova;

Vodi projekte i kontroliše članove projektnih timova;

Odgovara za tačnost podataka, funkcionalnost, efikasnost, sigurnost i kvalitet informacionog sistema u skladu sa zahtevima poslovnog sistema; Odgovara za rezultate članova ICT tima;

Odgovara za efikasnost i rezultate partnera u oblasti ICT;

učestvuje u radu menadžmenta kompanije i predlaže ICT rešenja za podršku poslovnim procesima;

Predlaže strategiju ICT u kompaniji; predlaže članove ICT tima i dodeljuje funkcije;

Koordinira i prati rad članova ICT tima; koordinira i kontroliše rad timova koji funkcionišu u ICT;

Planira kratkoročno (na mesečnom nivou) i dugoročno (na godišnjem nivou) rad i aktivnosti ICT tima;

Planira edukaciju i osposobljavanje članova ICT tima;

Prati statistiku zahteva sa Help deska i prema rezultatima definiše akcije za poboljšanje korišćenja Informacionog sistema;

Učestvuje u izradi i odgovoran je za sprovođenje sistema internih kontrola;

Potrebna znanja i veštine:

  • Visoka stručna sprema IT usmerenja
  • Minimum pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom u osiguranju
  • Vozačka dozvola B kategorije

Pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na: mios@milenijum-osiguranje.rs  sa naznakom “Za konkurs”.

Oglas je otvoren do popune. Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto