Sve o osiguranju

logo-png

Milenijum osiguranje poziva oštećene putnike turističke agencije Blue Travel Plus da dostave odštetne zahteve

Povodom otkazivanja aranžmana – prevoza i smeštaja putnika turističke agencije “Blue Travel Plus” iz Smedereva, kompanija Milenijum osiguranje poziva sva oštećena lica da što pre dostave ovoj kompaniji odštetne zahteve kako bi se u najkraćem roku regulisala nadoknada štete.

Milenijum osiguranje je davalac garancije putovanja za turističku agenciju “Blue Travel Plus”.

Zahtev sa dokaznom dokumentacijom – ugovor o turističkom putovanju, opšti uslovi putovanja, program putovanja,originalni računi, potvrde o plaćenim troškovima, kopija tekućeg računa i identifikacionog dokumenta – potrebno je dostavili ili mejlom na mios@milenijum-osiguranje.rs ili preporučenom poštom na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd.

Svi primljeni zahtevi biće rešeni u skladu sa odredbama i rokovima propisanim  Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja, kao i u skladu sa važećim uslovima osiguranja.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online