Sve o osiguranju

logo-png

Grupa Sava Re u 2015. ostvarila 3,9% veću bruto premiju u odnosu na 2014. godinu, prema preliminarnim rezultatima.

Rast premije zabeležile su srpska i makedonska članice neživotnih osiguranja i hrvatska članica životnog osiguranja.

Rast bruto premije reosiguranja zabeležen je na stranim tržištima, prvenstveno u Južnoj Koreji, Bugarskoj i SAD.

U reosiguranju zaračunata bruto premija veća je 26,7 posto, u neživotnim osiguranjima premija je 0,2 posto manja, a u životnima 2,2 posto manja nego 2014., objavljeno je preko sistema izveštavanja Ljubljanske berze Seonet.

Manje premije u osiguravajućem segmentu posledica su pada bruto premije oba slovenačka osiguravača u sastavu grupe (Zavarovalnica Maribor i Zavarovalnica Tilia) i nekih osiguravajućih društava sa područja Zapadnog Balkana.

Pad premije životnih osiguranja posledica je povećanog broja dospeća i otkupa polisa.

U 2015. Sava Re imala je dva ključna cilja: integraciju poslovanja grupe u Sloveniji i prilagođavanje poslovanja sistemu Solvency 2. Prvi projekat u 2015. dobio je dodatnu dimenziju odlukom o spajanju četiri društva za osiguranje u sastavu Grupe. Sava Re se uspešno i na vreme prilagodila zahtevima koje postavlja Solvency 2, uspešno je preuzela penziono društvo Moja naložba i aktivno je ušla u segment penzijskog osiguranja.

U ovoj godini Sava Re planira ostvariti 487,9 miliona eura bruto premije, što predstavlja povećanje od 0,3 procenta u odnosu na 2015.

U 2016. se cilja na neto dobit od 33,4 miliona eura, što bi značilo 11,6 posto prinosa na vlasnički kapital i u skladu je s dugoročnim planovima društva.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto