Sve o osiguranju

logo-png

Prognoze za 2017 – Gorana Rašić, Generali osiguranje Srbija: Uspešni ne stoje u mestu

Bliži se kraj godine, i osiguravači realizaciju svojih planova privode kraju. Zvanični rezultati o poslovanju u 2017. godini biće dostupni sledeće godine, ali se na osnovu objavljenih šestomesečnih rezultata već može doći do nekih prognoza. Da li će se godina završiti sa velikim skokom tržišta, i da li se mogu očekivati neka iznenađenja, kakvi su svetski trendovi i koliko se oni kod nas prate? Razgovarali smo sa gospođom Goranom Rašić, CFO i Članicom IO Generali osiguranja u Srbiji. 

  • Rezultati za prvu polovinu godine koje je objavila Narodna Banka Srbije najavljuju da će 2017. godina biti godina umerenog rasta premije osiguranja na nivou od 7 do 8 odsto godišnje, što je nešto sporiji rast u odnosu na trendove u prošle dve godine. Tržište neživotnih osiguranja imalo je ovakav rast i prethodne godine i nije bilo nikakvih većih pomeranja. I dalje je na tržištu dominantno učešće obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u segmentu individualnih osiguranja, dok su imovinska osiguranja na drugom mestu po veličini, ali se većim delom odnose na osiguranja imovine pravnih lica. Najbrži rast beleže osiguranja kredita i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, ali je njihovo učešće u ukupnoj premiji i dalje vrlo nisko i nema nikakvih nagoveštaja da će se stuktura portfolija promeniti u kraćem roku.
  • Životno osiguranje i dalje raste brže od neživotnih osiguranja, više od 10 odsto na godišnjem nivou u 2017,  ali je taj rast sada prilično smanjen u odnosu na prethodne dve godine, kada je posebno brzo rasla prodaja polisa sa štednim komponentama.
  • Iako industrija osiguranja raste dvostruko brže od BDP-a, a i mnogo iznad proseka u regionu, i dalje na kraju 2017. ne očekujemo da učešće premije u BDP pređe 2 odsto što se smatra izuzetno niskim razvojem u poređenju sa Evropom i svetom.

Završen je i treći kvartal – kako će se tri kvartala odraziti na rezultate poslovanja Vaše kompanije? Da li već možete da date neke prognoze o poslovanju Generali osiguranja u Srbiji u 2017. godini?

  • Nakon završena tri kvartala u poslovanju, možemo sa velikom izvešnošću potvrditi da će Generali Osiguranje ispuniti planove za 2017, kako po pitanju volumena premije i broja novih klijenata, tako i kada je reč o profitabilnosti. Fokusirani smo na poboljšanje usluga ka klijentima što je osnov strategije Generali Grupe ali uz stalni fokus na dugoročni i profitabilni rast.

Kako tumačite činjenicu da na kraju drugog kvartala 2017. premija životnog osiguranja zauzima drugo mesto u ukupnoj premiji, odmah iza AO, a premija imovinskih osiguranja je sa drugog pala na treće mesto – u odnosu na isti period prošle godine? Da li to može da se pripiše smanjenoj zainteresovanosti građana za imovinska osiguranja, uprkos sve većim opasnostima (prvenstveno od elementarnih nepogoda)?

  • Struktura ukupne premije na tržištu osiguranja nije se promenila zbog smanjene zainteresovanosti građana za imovinska osiguranja, nego najviše zbog rasta zainteresovanosti za proizvodima životnog osiguranja u prethodnih nekoliko godina. Premija životnog osiguranja izbila je na drugo mesto još na kraju 2013. kada je zapravo počela ekspanzija rasta ove vrste osiguranja i to prvenstveno proizvoda sa štednom komponentom. Ta tražnja se drastično smanjuje sa snižavanjem tehničkih kamatnih stopa na tržištu osiguranja i upravo to nam sada predstavlja najveći izazov – kako preusmeriti zainteresovanost klijenata ka klasičnim proizvodima osiguranja života.
  • Svest prosečnog građanina o osiguranju kao i mogućnost zaštite sopstvene imovine skromnim odvajanjem sredstava za osiguranje i dalje je na izuzetno niskom nivou – nažalost, ni sve češće elementarne pa čak i katastrofalne nepogode nisu uspele da ovu situaciju promene.

Da li je i na koji način Vaša kompanija uključena u opšti trend digitalizacije?

  • Koliko smo uključeni u opšti trend digitalizacije najbolje mogu svedočiti naši zadovoljni klijenti, koji već godinu dana mogu da kupuju i da plate naše polise korišćenjem aplikacije na mobilnom telefonu, ali i da dobiju razne druge korisne informacije. Prva smo osiguravajuća kompanija na tržištu Srbije koja je ovakvu uslugu ponudila klijentima, a i na regionalnom nivou smo među prvima. Ovo je samo jedan od primera, s obzirom na to da su inovativno poslovanje i korišćenje modernih tehnologija i inače karakteristike Generali osiguranja. Uz podršku Generali Grupe ubrzano radimo na digitalizaciji svih procesa u kompaniji kako bismo što kvalitetnije i brže odgovorili zahtevima klijenata i spremno dočekali nove još modernije i zahtevnije generacije. Generali Grupa je već formirala stručne timove koji su fokusirani na mogućnosti korišćenja veštačke inteligencije i robotike u službama podrške, i sigurno ćemo i mi u Srbiji vrlo brzo poći tim putem.

Koji su to još novi trendovi u proizvodima osiguranja koje prati svetska, a koji očekuju i domaću industriju osiguranja industrija osiguranja (osiguranje od terorizma, sajber rizici isl.).

  • Svetska industrija osiguranja apsolutno mora pratiti opšte trendove, koji ne nameću samo nove proizvode nego i nove kanale komunikacije i prodaje, i potpuno pomeraju granice i očekivanja. Nažalost, i dalje i na svetskom i evropskom nivou postoje mnoga zakonska ograničenja koja ovaj razvoj usporavaju, tako da je razvoj u praksi sporiji od mogućnosti i ambicija struke.
  • Sajber rizici su vrlo aktuelni i dosta se o njima priča, ali svakako nisu jedini niti najizazovniji koji nas čekaju u Srbiji u narednim godinama. Mislim da će pre toga mnogo značajnije biti uvođenje “telematics-a” u osiguranje ili “self service” osiguranja, što bi značajno moglo unaprediti i pokrenuti razvoj osiguranja u kratkom roku. Na kraju, sve ide u pravcu digitalizacije i smanjenja troškova i operativne efikasnosti, tako da je nemoguće ostati uspešan ukoliko stojimo u mestu dok se očekivanja klijenata brzo menjaju a novi globalni konkurenti krče svoj put.

 

 

Publikacije
Scroll to Top