Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje u budžet uplatilo 167 miliona dinara

Dunav osiguranje je saopštilo da ponovo posluje u plusu, i da je isplatilo dividendu akcionarima, po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2015. godinu. Odluku o raspodeli dobiti za 2015. kroz isplatu dividende u bruto visini od 370,3  miliona dinara donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su na dan 17. aprila 2016. godine bili upisani u Centralni registar kao zakoniti vlasnici akcija Kompanije. Republici Srbiji, kao najvećem pojedinačnom akcionaru, dividenda je uplaćena na račun budžeta u iznosu od 167,7 miliona dinara, dok je  ostalim akcionarima dividenda uplaćena preko Centralnog registra.

Publikacije
Scroll to Top