Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje Banjaluka zaključilo više od 100.000 polisa u 2016.

Kompanija „Dunav osiguranje“ Banjaluka u 2016. zaključila je više od 102.000 polisa. To je u poređenju s pokazateljima iz 2014. rast za čak 46,3% ili 32.400 polisa. Rezultati su bili evidentni i u poređenju 2015. sa 2014. godinom, kada je zabeležen rast prodatih polisa od 21.600 ili 30,6%.
Lane je ostvarena premija osiguranja u iznosu od 21,4 miliona KM, što je u poređenju sa 2014. godinom više za 4,67 miliona KM ili 27,9%. Ta tendencija zabeležena je i u 2015. u poređenju sa 2014. godinom, kada je povećanje dostiglo 12% ili nešto više od dva miliona KM, dok je 2016. u odnosu na 2015. godinu povećanje premije bilo 14,2% ili 2,7 miliona KM.
Tržišno učešće sa 8,7% u 2014. godini povećano je na 9,32% na kraju 2016. godine. U segmentu neživotnih osiguranja tržišno učešće je sa 9,76% u 2014. lane poraslo na 10,62%. „Dunav“ zаuzimа treće mesto na tržištu Republike Srpske.
Pozitivan finansijski rezultat ostvaren 2015. godine sa 8.390 KM nastavljen je i u prošloj poslovnoj godini, kada je ostvareno 28.294 KM. Podsećanja radi, 2014. godine Kompanija je iskazala gubitak od 3,8 miliona KM, odnosno više od pet miliona KM, uključujući i gubitak iz ranijih godina.
Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd je u navedenom periodu dokapitalizovala društvo „Dunav osiguranje“ Banjaluka sa 10 miliona KM, i to šest miliona KM u 2015. godini i četiri miliona KM u 2016. godini.
Dokapitalizacijom u 2016. godini, a delom i sredstvima iz tekućeg poslovanja, postignuto je potpuno pokriće tehničkih rezervi u skladu s regulatornim zahtevima, koje obezbeđuje dugoročnu solventnost Društva. Tehničke rezerve povećane su za 3,8 miliona KM ili 23,97% u poređenju sa 2014. godinom.
Usvojen je trogodišnji plan poslovanja, prema kome se očekuje dalji rast osiguranja kako broja prodatih polisa tako i visine premije osiguranja. Planirano je da do kraja 2019. godine visina premije dostigne 30,2 miliona KM, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja rast premije za 8,8 miliona KM ili 41,1%.
Trogodišnji plan obezbeđuje povećanje tržišnog učešća „Dunav osiguranja“ Banjaluka na tržištu Republike Srpske, redovno servisiranje svih obaveza, pozitivan finansijski rezultat od 152.000 KM, jačanje u pogledu regulatornih zahteva – povećanje tehničkih rezervi za 9,3 miliona KM ili 47,83%, odnosno ostvarivanja dugoročne solventnosti i sigurnosti osiguranika, koji Kompaniju više ne mogu dovesti u poziciju iz 2014. Godine, kaže se u saopštenju Dunav osiguranja..

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online