Sve o osiguranju

logo-png

Do kakvih nalaza je došao APR o poslovanju privrede u 2022?

Srpska privreda je u 2022. ostvarila pozitivan neto rezultat u iznosu od 864,2 milijarde dinara, koji je za 26,3% veći od prošlogodišnjeg. Ove pozitivne rezultate pratilo je povećanje broja zaposlenih za 5.375 radnika, tako da su privredna društva na teritoriji Republike Srbije ukupno zapošljavala 1.281.412 radnika.

Ovo su prvi sveobuhvatni podaci o poslovanju pravnih lica i preduzetnika koje je objavila Agencija za privredne registre u okviru analize „Osnovni nalazi o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u 2022. godini” koja prati objavljivanje publikacije „Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu” sa preliminarnim zbirno obrađenim podacima iz redovnih godišnjih finansijskih i statističkih izveštaja za

159.867 pravnih lica i 113.643 preduzetnika, koji su u skladu s propisima uneti u bazu za statističke potrebe.

„Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu” je osmo dvojezično izdanje ove publikacije (na srpskom i engleskom jeziku) koju objavljuje Agencija. Sadrži zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji za poslednje dve godine. Preliminarni zbirni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja iz baze za statističke potrebe zbirno su obrađeni prema vrsti, veličini, pravnoj formi tj. obliku organizovanja, pretežnoj delatnosti i

teritorijalnoj pripadnosti pravnog lica ili preduzetnika, kao i prema drugim kriterijumima značajnim za sagledavanje ukupnih privrednih kretanja u zemlji. Pristup javnosti ovoj publikaciji omogućava bolje razumevanje privrednih kretanja u zemlji, a svakako doprinosi boljem razumevanju finansijskog izveštavanja, što i jeste osnovni cilj Agencije za privredne registre“, kaže se u saopštenju APR-a.

Publikacije
Scroll to Top