Sve o osiguranju

logo-png

Branko Pavlović, Globos osiguranje

Branko Pavlović je član Izvršnog odbora Globos osiguranja.

Rođen je 19. juna 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine.

Član je Izvršnog odbora Globos osiguranja. Preko 17 godina bio je član najužeg rukovodstva Delta osiguranja, Delta Generali osiguranja i Generali osiguranja.

U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga od 2011. do 2016. godine bio je član Upravnog odbora i izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Delta Generali.

Predsednik je Udruženja aktuara Srbije, član Saveta Međunarodnog udruženja aktuara i sudski veštak za aktuarstvo. Bio je predsednik Komisije za aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije u periodu od 2013. do 2018. godine, član Aktuarske komisije Narodne banke Srbije od 2019. do 2021. godine i predsednik Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stranih investitora (FIC) tokom 2018. godine.

Oženjen, otac četvoro dece.

\"\"

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto