Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA postala član Eurapco asocijacije

UNIQA Insurance Group AG je ove godine postala stalni član Eurapco asocijacije. Eurapco je strateški savez u kojem osam osiguravajućih kompanija u Evropi sarađuje kroz razmenu znanja, učenje, razvoj i zajedničke inovacije. Fokus udruženja je na digitalnoj transformaciji, digitalizaciji, zdravstvenim inovacijama i održivosti.

Asocijacija je aktivno angažovana u oblikovanju budućnosti industrije osiguranja. Na više od 300 događaja i sastanaka godišnje, zaposleni u partnerskim kompanijama dele ekspertizu i najbolju praksu u svim ključnim oblastima poslovanja. Cilj Eurapco partnera je jačanje konkurentnosti i sposobnosti za inovacije, a time i aktivnosti na odgovarajućim lokalnim tržištima. Takođe, udruženje ima snažan fokus na razvoj rešenja usmerenih na klijente.

„Ovo partnerstvo je u skladu sa našom strategijom UNIQA 3.0, koja se zasniva na saradnji izvan nacionalnih granica, hijerarhije i funkcija. U vremenu brzih promena i različitih izazova, želimo da zajedno aktivno oblikujemo budućnost industrije osiguranja kroz međusobnu razmenu“, rekao je Wolfgang Kindl, član Upravnog odbora za međunarodna tržišta u UNIQA Insurance Group AG.

Sa više od 50 radnih grupa i širokim spektrom godišnjih aktivnosti, Eurapco mreža pokriva sve aspekte industrije osiguranja. Kao rezultat toga, Asocijacija služi kao platforma za međunarodno umrežavanje i razvoj zaposlenih. Ovo se posebno odnosi na Eurapco akademiju, koja nudi različite međunarodno orijentisane formate učenja. UNIQA će ovu mogućnost koristiti za dalje usavršavanje svojih zaposlenih. Pored toga, ove proširene mogućnosti za obrazovanje i obuku na međunarodnom nivou povećaće privlačnost osiguravajućih kompanija učesnica kao poslodavaca.

Eurapco asocijaciju čini osam evropskih osiguravajućih kompanija: Achmea (NL), Caser (ES), Gothaer (DE), La Mobilière (CH), Länsförsäkringar (SE), LocalTapiola (FIN), Reale Group (IT), UNIQA Group (AT). Zajedno posluju u 35 zemalja i osiguravaju više od 46 miliona klijenata u Evropi, zapošljavaju više od 60.000 ljudi i ostvaruju godišnju bruto fakturisanu premiju veću od 48,5 milijardi evra.

Publikacije
Scroll to Top