Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA osiguranje: otkrivena osoba koja je zloupotrebila službeni položaj

Kompanija UNIQA osiguranje je nakon detaljne unutrašnje kontrole utvrdila da je jedan službenik zloupotrebio službeni položaj  i učestvovao u prevari, čime je načinio štetu kompaniji.

Ta osoba je građanima nudila nepostojeće životno osiguranje uz obećanje visokih mesečnih kamata za gotovinska plaćanja u devizama. Građani koji su prihvatali lažne ponude dobijali su falsifikovane potvrde o prijemu novca. „Novac predat u gotovini nikada nije uplaćen na račun UNIQA životnog osiguranja. U skladu sa  Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakonom o deviznom poslovanju Republike Srbije, osiguravajuća društva nemaju pravo da prime novac u gotovini i u devizama. UNIQA osiguranje se ovoga striktno pridržava“, kaže se u saopštenju ove kompanije.

UNIQA je obavestila sve nadležne državne institucije i pruža svu potrebnu pomoć u postupcima koji su pokrenuti, a preduzeće i sve druge mere kako bi zaštitila interese svojih klijenata i svoj ugled.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto