Sve o osiguranju

logo-png

UNIQA osiguranje: otkrivena osoba koja je zloupotrebila službeni položaj

Kompanija UNIQA osiguranje je nakon detaljne unutrašnje kontrole utvrdila da je jedan službenik zloupotrebio službeni položaj  i učestvovao u prevari, čime je načinio štetu kompaniji.

Ta osoba je građanima nudila nepostojeće životno osiguranje uz obećanje visokih mesečnih kamata za gotovinska plaćanja u devizama. Građani koji su prihvatali lažne ponude dobijali su falsifikovane potvrde o prijemu novca. „Novac predat u gotovini nikada nije uplaćen na račun UNIQA životnog osiguranja. U skladu sa  Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakonom o deviznom poslovanju Republike Srbije, osiguravajuća društva nemaju pravo da prime novac u gotovini i u devizama. UNIQA osiguranje se ovoga striktno pridržava“, kaže se u saopštenju ove kompanije.

UNIQA je obavestila sve nadležne državne institucije i pruža svu potrebnu pomoć u postupcima koji su pokrenuti, a preduzeće i sve druge mere kako bi zaštitila interese svojih klijenata i svoj ugled.

 

Publikacije
Scroll to Top