Sve o osiguranju

logo-png

U industriji osiguranja ima mesta za inventivne ljude

“Većina poslodavaca, pa i osiguravači, imaju očekivanja prema novim zaposlenima kad je reč o nivou njihovog obrazovanja, i uglavnom mere da li su njihova očekivanja ispunjena. Ja bih da pitam: šta smo mi kao osiguravači učinili da naš sektor učinimo atraktivnim i izazovnim da privučemo mlade? Mi vapimo za ljudima koji su spremni da razmišljaju kritički, da rešavaju probleme i da prihvataju obavezu permanentnog obrazovanja, jer se ono ne završava školovanjem”, rekao je Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Stadtische osiguranja na Kopaonik Biznis Forumu, na panelu o obrazovanju.

Aleksandar Baucal sa Filozofskog fakulteta u Beogradu ukazao je na model školovanja u kojem se ne podstiče inicijativa već reprodukovanje gradiva koje pritom ne prati dešavanja u realnosti, pa je to jedan od uzroka za nedostatak mladih ljudi koji ulaze u privredni sector koji se uključuju u inovacije i kritičko razmišljanje.

Projektno učenje i učenje kroz istraživanje pozitivno bi uticalo na nivo obrazovanja mladih, i na njihovo lakše uklapanje u privredu, rekla je profesorka emerita Milena Dragićević Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online