Sve o osiguranju

logo-png

Triglav Osiguranje povećalo premiju za 13 odsto u prvih devet meseci

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupnu premiju u devet meseci 2022. godine za 13 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 62,1 miliona evra. Premija u životnim osiguranjima je opala za 9 odsto, usled smanjenja udela bankokanala, dok je u neživotnim osiguranjima porasla za 15 odsto.

U prvoj polovini ove godine Društvo je povećalo svoje tržišno učešće na 7,5 odsto (rast od 0,1 procentna poena) i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava. Rast premije Triglav Osiguranja, Beograd u prvom polugodištu 2022. godine bio je veći od rasta tržišta osiguranja u Srbiji za 1,5 procentnih poena.

„Triglav grupa kontinuirano ostvaruje stopu rasta premije veću od stope rasta tržišta osiguranja u Srbiji, uprkos geopolitičkim dešavanjima koja utiču na makroekonomske i inflatorne pritiske poslovnog okruženja“ – rekao je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Grupa Triglav je u ovogodišnjim zaoštrenim uslovima poslovanja ostvarila dobre devetomesečne rezultate. U odnosu na isti period prošle godine povećala je ukupne prihode za 10 posto na 1.241,1 miliona eura, ostvarila povoljnu vrednost kombinovanog koeficijenta od 89,5 posto i ostvarila 89,2 miliona eura dobiti pre oporezivanja, što je 3 posto manje nego u istom periodu prošle godine. Ove godine na to su uticali povećan obim poslovanja, uspešno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim uticajima iz okruženja, kao i intenzivniji odštetni zahtevi i negativni prinosi na finansijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procenjuje da će ove godine ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava, da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja. U narednoj godini očekuju je veoma zaoštreni uslovi poslovanja, u kojima će dosledno sprovoditi svoje razvojne strateške aktivnosti, povećavati obim poslovanja, zadržati finansijsku snagu i poslovati sigurno i profitabilno.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online